Julkaisu

Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2014

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2014 apurahatilastot.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2015

  • Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteellisen toiminnan tuesta sekä kehittämis- ja hanketoiminnasta, jota toteuttavat pääasiassa eri puolilla maata työskentelevät läänintaiteilijat. Nämä kaksi toimintoa muodostavat taiteen edistämisen.
  • Vuonna 2014 Taike edisti taiteellista toimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 32,4 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,3 prosenttia eli noin 100 000 euroa.
  • Kehittämis- ja hanketoimintaan käytettiin yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Summa on samaa luokkaa kuin edellisvuonna.
  • Kokonaisuudessaan taiteen edistämiseen käytettiin 35,2 miljoonaa euroa vuonna 2014. Kasvua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttia.
  • Taiteen edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan ns. lakisääteinen tuki (valtion taiteilija-apurahat ja kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat eli ns. kirjastoapurahat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan veikkausvoittovaroista. Yli 60 prosenttia taiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta on veikkausvoittovaro-ja.
  • Useiden Taiken tukimuotojen kohdalla määrärahat olivat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Laskua oli muun muassa eri taiteenalojen kohdeapurahoissa ja erityisavustuksissa sekä kansainväliseen toimintaan kohdennetuissa apurahoissa ja avustuksissa. Nousua puolestaan oli taiteilija-apurahoissa, mikä johtui sekä normaaleista indeksikorotuksista että taiteilijaprofessorien palkkasummien siirtymisestä taiteilija-apurahoihin. Niin ikään eri taiteenalojen toiminta-avustuksiin kohdistettu määräraha nousi kokonaisuudessaan vaikka taiteenaloittain olikin vaihtelua. Nousua taiteen tukemisen määrärahoihin toi myös uusi tukimuoto ”Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen”-avustus, johon kohdennettiin kaikkiaan 380 000 euroa.