Publikation

Taikes stöd för konstfrämjande 2014

Centret för konstfrämjandes anslag och stöd 2014.

Typ av publikation

PDF

Författare

Paula Karhunen

Utgivare

Centret för konstfrämjande

Publikationstid och -plats

Helsinki 2015

  • Centret för konstfrämjandes (Taike) verksamhet består av stipendier och bidrag som beviljas för att stöda konstnärlig verksamhet samt utvecklings- och projektverksamhet, vilket som regel förverkligas av länskonstnärerna som arbetar runtom i landet. Dessa två funktioner utgör främjande av konst1.
  • Under 2014 främjade Taike konstnärlig verksamhet genom att dela ut stipendier, bidrag och pris för sammantaget 32,4 miljoner euro. Jämfört med föregående år var ökningen 0,3 procent, vilket betyder cirka 100 000 euro.
  • För utvecklings- och projektverksamhet användes sammantaget 2,8 miljoner euro. Beloppet ligger på samma nivå som föregående år.
  • Som helhet användes 35,2 miljoner euro för att främja konst under 2014. Ökningen var 0,5 procent från föregående år. Andelen stöd som beviljades på basen av ansökan var 91 procent.
  • Anslaget som användes till att främja konst kommer från två källor. Ur statens budgetmedel betalas det så kallade lagstadgade stödet (t.ex. statens konstnärsstipendier och stipendier åt författare och översättare det vill säga biblioteksstipendier). Det övriga behovsprövade stödet betalas ur tipsmedel. Över 60 procent av anslaget som hänvisas till främjande av konst är tipsmedel.
  • Anslagen för flera Taikes stödformer har minskat sedan föregående år. Minskning har drabbat bland annat olika konstarters projektstipendier och specialbidrag samt stipendier och bidrag för internation-ell verksamhet. Å sin sida ökade anslagen för konstnärsstipendierna, vilket berodde på både normala indexförhöjningar och att konstnärsprofessorernas lönebelopp överfördes till konstnärsstipendier2. Också anslaget hänvisat till olika konstarters verksamhetsbidrag ökade som helhet fastän det fanns variation mellan konstarter. En orsak till ökning anslag till främjande av konst var den nya stödformen, bidraget ”En procent av byggnadskostnaderna till konst” till vilket hänvisades sammantaget 380 000 euro.