Publication

Taiteilija Suomessa - Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset

Julkaisuun on koottu tuoreimpien tutkimusten sekä hallinnollisten selvitysten anti taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja toimeentulon osalta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Robert Arpo (toim.)

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2004

ISBN

952-5253-48-1

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittäminen on ollut yksi suomalaisen taidepolitiikan painopistealueista kautta vuosikymmenten. Tuoreimpina esimerkkeinä tästä työstä ovat ehdotus valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi (TAO 2002) ja sitä seurannut valtioneuvoston periaatepäätös Luova hyvinvointiyhteiskunta -politiikkaohjelman käynnistämisestä (2003). Myös niin sanotut Taisto-toimikunnat (1995; 2000) ovat tehneet ehdotuksia muun muassa taiteilijoiden sosiaaliturvan ja verotuksen osalta. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toiminnassa taiteilijoiden yhteiskunnallisen aseman ja tukimuotojen selvittäminen on keskeinen tutkimuslinja, viimeisimpänä tutkimushankkeena juuri loppuunsaatettu Taiteilijan asema -tutkimus (Rensujeff 2003).

Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset -julkaisuun on koottu tuoreimpien tutkimusten sekä hallinnollisten selvitysten anti taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja toimeentulon osalta. Julkaisu vastaa muun muassa siihen, millaisia ovat taiteilijana toimimisen yhteiskunnalliset edellytykset Suomessa, miten niitä säädellään ja miten taidepoliittiset painotukset ovat vuosien mittaan muuttuneet.