Julkaisu

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelma 2017–2020

Väliarviointiraportti

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen, Arja Laitinen, Lea Halttunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2022

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa on vuodesta 2017 lähtien oltu taiteilijuuden peruskysymysten äärellä. Tehtäväkenttä on tiivistynyt koskemaan taiteilijan työskentelyolosuhteita, sirpaleista tulonmuodostusta, haasteellista työmarkkina-asemaa, sosiaaliturvaa ja työstä maksettavaa korvausta.

Raportin mukaan yhteistyö valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen kanssa on koettu tärkeäksi. Lisäksi on järjestetty koulutuksia muutamien TE-toimistojen kanssa. Ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytyksiä on edistetty etsimällä uusia työtilaisuuksia ja näkyvyyttä yhteistyöverkostojen kautta. Verkostoja on luotu kuntien, kaupunkien ja taiteilijajärjestöjen kanssa. Reilun taiteen kampanja on taas ollut hyvä esimerkki taiteenalojen välisestä toiminnasta. Jatkossa painotusta suunnataan entistä vahvemmin taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin.

Kehittämisohjelmassa suunniteltiin myös pilotti läänintaiteilijan omaehtoisesta taiteellisesta työstä. Pilotit selkiyttivät taiteilijataustaisen läänintaiteilijan työnkuvaa ja paransivat työhyvinvointia ja ovat jääneet Taiken toimintaan pysyväksi työmuodoksi.