Julkaisu

"Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!" Taiteilijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Tämän selvityksen tavoitteena on vertailla perustietoja taiteilijakunnan koostumuksesta ja tulotasosta kahden erilaisen lähdeaineiston pohjalta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Kaija Rensujeff

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-54-6

Tämän selvityksen tavoitteena on vertailla perustietoja taiteilijakunnan koostumuksesta ja tulotasosta kahden erilaisen lähdeaineiston pohjalta. Taiteen keskustoimikunnan Taiteilijan asema -kyselytutkimuksen ja Tilastokeskuksen väestölaskentatietojen pohjalta tarkastellaan taiteilijoita koskevia tietoja, kuten taiteilijakunnan volyymiä, sukupuolijakaumia, ammattiasemaa ja tulotasoa eri taiteenaloilla/taiteilija-ammateissa. Kahden aineiston vertailu havainnollistaa taiteilijan määrittelyyn liittyviä ilmiöitä, ongelmia ja määrittelyeroavaisuuksien vaikutuksia tutkimustuloksiin.