Publikation

"Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!" Taiteilijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Tämän selvityksen tavoitteena on vertailla perustietoja taiteilijakunnan koostumuksesta ja tulotasosta kahden erilaisen lähdeaineiston pohjalta.

Typ av publikation

PDF

Författare

Kaija Rensujeff

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-54-6

Tämän selvityksen tavoitteena on vertailla perustietoja taiteilijakunnan koostumuksesta ja tulotasosta kahden erilaisen lähdeaineiston pohjalta. Taiteen keskustoimikunnan Taiteilijan asema -kyselytutkimuksen ja Tilastokeskuksen väestölaskentatietojen pohjalta tarkastellaan taiteilijoita koskevia tietoja, kuten taiteilijakunnan volyymiä, sukupuolijakaumia, ammattiasemaa ja tulotasoa eri taiteenaloilla/taiteilija-ammateissa. Kahden aineiston vertailu havainnollistaa taiteilijan määrittelyyn liittyviä ilmiöitä, ongelmia ja määrittelyeroavaisuuksien vaikutuksia tutkimustuloksiin.