Julkaisu

Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki 2005 - Support granted by the Arts Councils 2005

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2006

ISBN

1457-6309

  • Tilastot kuvaavat Taiteen keskustoimikunnan ja sen jaostojen, valtion taidetoimikuntien sekä kirjasto- ja näyttöapurahalautakuntien myöntämää tukea taiteelliseen toimintaan. Tilastoissa käsiteltävä tuki jakautuu kolmeen ryhmään: (1) taiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tuki, (2) taiteellisiin projekteihin/produktioihin myönnetty tuki sekä (3) yhteisöille, tapahtumille jne. myönnettävät avustukset.
  • Julkaisun luvussa IV esitetään tietoja myös alueellisten taidetoimikuntien myöntämästä tuesta sekä tuen hakijoista ja saajista. Tilastoinnin pohjana olevat tiedot on koottu alueellisilta taidetoimikunnilta.
  • Valtion taidetoimikuntalaitoksen (Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat) tuki taiteelliseen toimintaan oli vuonna 2005 kokonaisuudessaan 23,4 milj. euroa.