Organisaatio

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto.

Virastossa työskentelee noin 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet työsopimussuhteisia määräaikaisia taideasiantuntijoita ja läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen projekteissa maan eri puolilla.

Taiken yhteydessä toimii 24 asiantuntijaelintä. Ne muodostuvat

Nämä asiantuntijaelimet päättävät apurahoista ja palkinnoista sekä antavat asiantuntijalausuntoja. Toimikuntien jäsenet nimeää taideneuvosto.

Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Taike toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa, ja jatkaa vuonna 1968 perustetun Taiteen keskustoimikunnan toimintaa.

Taiken organisaatio

Taiken luottamuselimet

Kaavio Taiken luottamuselimistä

 

Viimeksi muokattu: 05.05.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku