Organisaatio

Taike on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Se jakaa vuosittain noin 40 miljoonaa euroa apurahoja ja avustuksia.

Taiken yhteydessä toimii 24 asiantuntijaelintä. Toimikunnat ja lautakunnat päättävät apurahoista ja palkinnoista ja antavat asiantuntijalausuntoja. Taideneuvosto nimeää toimikunnat. 

Virastossa työskentelee noin 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet työsopimussuhteisia määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen projekteissa maan eri puolilla.

Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Taike toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa, ja jatkaa vuonna 1968 perustetun Taiteen keskustoimikunnan toimintaa.

Taiken organisaatio 2019–20

Taiteen edistämiskeskuksen organisaatiokaavio

 

Kaavio Taiken luottamuselimistä

Taiken organisaatio (pdf, 36 kt).

Taiken luottamuselimet 2019-20  (png, 121 kt).

Viimeksi muokattu: 21.04.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku