Henkilö

Sofia-Charlotta Kakko

Tehtävänimike
Erityisasiantuntija
Henkilön kasvot.
Puhelinnumero

0295 330 912

Sähköpostiosoite

Toimin Luova verkko -koordinaatiohankkeessa hankepäällikkönä. Työssäni vastaan koordinaatiohankkeen kokonaisuudesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta.

Työhöni kuuluu tukea Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teeman varsinaisia hankkeita niissä syntyvien toimintamallien, palveluiden ja tuotteiden hyvien käytäntöjen levittämisessä sekä tulosten juurruttamisessa. Lisäksi on tärkeää innostaa ja verkostoida pieniä ja keskisuuria taiteen ja kulttuurin toimijoita hankerahoituksen piiriin.