Projekti

Pelitaiteen edistäminen

Projekti nostaa esiin pelien monimuotoisuutta sekä taiteellisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia. Lisäksi pyritään rakentamaan pelialan ja taidekentän välistä yhteistyötä sekä kehittämään keskustelua peleistä taiteena.
Hankkeen tila:
Päättynyt
Ajankohta:
-
Sanna Väätänen & Tuomas Tiainen: Loukku, 2020. Taiken ja Nokturno.fi-sivuston yhteistyössä järjestämässä korona-ajan etäresidenssissä tuotettu peliä ja sarjakuvaa yhdistävä teos.

Pelien näkeminen monimuotoisten sisältöjen tuottamisen välineenä avaa mahdollisuuksia pelien kokemuksellisuuden ja osallistavuuden käyttämiseksi henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyssä. Merkityksellisten pelisisältöjen tuottaminen ja kokeminen voivat toimia myös terapeuttisena aktiviteettina. Projektin aikana tutkitaan myös pelitaiteilijoiden erityisosaamisen hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi hyvinvoinnin ja museotoiminnan piirissä. 

Projektin kohderyhmiä ovat osaprojektista riippuen pelialan toimijat, eri alojen taiteilijat, peli- ja taidekoulutuksen toimijat sekä pelaajat ja muu yleisö. Osaprojektit tuotetaan yhteistyössä kuhunkin tapaukseen sopivien tahojen kanssa.  

Projektin aikana kartoitetaan pelejä ilmaisun ja taiteellisen tuotannon välineinä, teknologisen ja liiketoiminnallisen tuotannon ohessa ja osana. Suomalainen pelituotannon osaaminen ja tehokkuus on maailman huippuluokkaa, joten meillä on hyvät valmiudet pelien taiteellisen ja kulttuurillisen merkittävyyden kasvattamiseen. 

Projektin osaprojekteina toteutetaan muun muassa pelitaidetta esille nostavia näyttelyitä ja tapahtumia, poikkitaiteellisia seminaareja ja residenssikokeiluita, sekä viedään pelitaidetta ja pelitaiteilijoita sellaisiin yhteiskunnan osiin, joissa sitä ei olla totuttu kokemaan.  

Game Amos 

Game Amos on Amos Rex –taidemuseon kanssa yhteistyössä järjestettävä poikkitaiteellinen seminaari. Siinä pelitaide ja pelitaiteilijat kohtaavat muita taiteenaloja yhteisissä sessioissa. Tarkoituksena on luodata eri taiteenalojen yhteisiä piirteitä ja rakentaa ymmärrystä siitä, mitä kaikkea pelitaide voi olla. 

Pelitaiteen pääkaupunki 

Pelitaiteen pääkaupunki on Kouvolaan keskittyvä pelitaiteen tapahtumakokonaisuus, jonka huipentumana järjestetään pelitaiteen näyttely Kouvolan Poikilo-museossa syksyllä 2022.

Pelitaide valtaa Kouvolan -sivusto!