Projekt

Främjande av spelkonsten

Projektet lyfter fram spelens mångfald och deras konstnärliga och kulturella dimensioner. Dessutom är syftet att bygga samarbete mellan spelbranschen och konstfältet och att skapa en diskussion om spel som konst.
Projektstatus:
Över
Tidpunkt:
-
Sanna Väätänen & Tuomas Tiainen: Loukku, 2020. Ett verk som kombinerar spel och serier och som producerats i coronatidens distansresidens arrangerad i samarbete mellan Taike och Nokturno.fi.

Att se spel som ett verktyg för att producera mångsidigt innehåll öppnar möjligheter att använda spelens upplevelsebaserade och inkluderande natur för att ta upp personliga och sociala teman. Att producera och uppleva meningsfullt spelinnehåll kan också fungera som en terapeutisk aktivitet. I projektet undersöks också möjligheterna att utnyttja spelkonstnärernas specialkunnande till exempel inom välfärd och museiverksamhet. 

Beroende på delprojekt är projektets målgrupper speloperatörer, konstnärer från olika discipliner, spel- och konstutbildare samt spelare och den breda allmänheten. Delprojekten produceras i samarbete med instanser som är lämpliga för projektet.  

I projektet kartläggs spel som uttrycksmedel och verktyg för konstnärlig produktion, vid sidan av och som en del av den tekniska och affärsmässiga produktionen. Kunnandet och effektiviteten i den finska spelproduktionen är av världsklass, så vi har goda förutsättningar för att öka spelens konstnärliga och kulturella betydelse. 

Projektets delprojekt omfattar utställningar och evenemang som lyfter fram spelkonst, tvärkonstnärliga seminarier och residensförsök. Man för också ut spelkonst och spelkonstnärer till delar av samhället där man inte är vana att uppleva dem. 

Game Amos 

Game Amos är ett tvärkonstnärligt seminarium som arrangeras i samarbete med konstmuseet Amos Rex. På seminariet möter spelkonsten och spelkonstnärerna andra konstformer i gemensamma sessioner. Syftet är att identifiera gemensamma nämnare mellan de olika konstformerna och att skapa en förståelse för vad spelkonst kan vara. 

Spelkonstens huvudstad 

Spelkonstens huvudstad är ett spelkonstevenemang i Kouvola som kulminerar i en spelkonstutställning på Poikilo-museet i Kouvola hösten 2022.

Sajten Spelkonsten tar över Kouvola!