Projekti

Saamelaiskulttuurin sillat 2020-luvulla

Projekti vahvistaa ajassa elävää saamelaista taiteen kenttää ja mahdollistaa uudenlaisia kulttuuriavauksia ja -käytänteitä sekä kansainvälisesti että Suomessa.
Hankkeen tila:
Käynnissä
Ajankohta:
-

Saamelaiskulttuurin sillat -projekti jakaantuu valtakunnalliseen ja kansainväliseen osioon, jotka molemmat tähtäävät saamelaisten kulttuurin ammattilaisten yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseen sekä kulttuurienväliseen yhteistyöhön taiteen kentällä.

Kansainvälinen projekti tähtää etenkin hyvien käytänteiden omaksumiseen, kulttuurivaihtoon ja kontakteihin alkuperäiskansojen kulttuurin kentällä. Projektissa osallistutaan alkuperäiskansojen kulttuuritapahtumiin sekä toimitaan taiteen asiantuntijaverkostoissa tehden tiivistä yhteistyötä Suomen saamelaiskulttuurin toimijoiden kesken. Maantieteellinen painopiste on Barentsin alueella.

Valtakunnallinen projekti tähtää etenkin saamelaiskulttuurin näkyvyyden parantamiseen ja yhteistyömahdollisuuksien luomiseen kotimaassa. Projekti koostuu erilaisista yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavista taidetapahtumista ja -foorumeista, jotka edesauttavat sekä saamelais-suomalaisen että muun kulttuurienvälisen yhteistyön lisääntymistä taiteen kentällä. Osa tapahtumista on avoimia, osa kutsutapahtumia ja osa tietylle kohderyhmälle suunnattuja saamelaiskulttuurin tai taiteen kentällä.

Saamelaiskulttuurin sillat on monivuotinen projekti, joka koostuu taiteen asiantuntijatyöstä, foorumien ja tapahtumien koollekutsumisesta ja järjestämisestä, yhteistyöstä saamelaiskulttuurin toimijoiden kanssa, sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta monikulttuuristen toimijoiden kesken.

KeesiČuõvv -kulttuurileiri

Tapahtuma on viikonlopun kestävä leiri, jossa työpajatyöskentelyjen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja saamelaista identiteettiä. Sen kohderyhmää ovat 13-17-vuotiaat saamelaisnuoret Suomessa.

Työpajoissa tuodaan esille sekä perinteistä että modernia saamelaista kulttuuria sen monissa eri muodoissa. Lisäksi tärkeässä osassa on yhteisöllisyys ja verkostoituminen, jonka avulla tapahtuma voidaan saada pysyväksi joka vuonna järjestettäväksi eri kulttuuritoimijoiden sekä saamelaisyhdistysten toimesta nimenomaan saamelaisalueen ulkopuolella.

Vuoden 2020 kulttuurileirin teemoina ovat nykytanssi, sarjakuva ja saamenkäsityö. Näiden teemojen ammattilaiset vetävät saamelaiseen kulttuuriin pohjautuvia työpajoja. Työpajojen opettajat ovat saamelaistaustaisia, joten hanke parantaa ja tukee saamelaistaiteilijoiden työllistymistä.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm   
Projektin ajankohta: 1.1. – 30.6.2020

Päiväkoti-, koulu- ja asiantuntijavierailut

Saamelaiskulttuurin läänintaiteilija Milja Guttorm vierailee päiväkodeissa ja kouluissa kertomassa saamelaiskulttuurista ja erityisesti kaupunkisaamelaisuudesta. Tiedon jakaminen edistää saamelaisten asemaa siten, että ymmärrys saamelaisista lisääntyy jo pienestä pitäen ja herättää kiinnostusta edistää vähemmistökulttuurien esilletuomista aiempaa enemmän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä. Vuoden aikana tarjotaan myös asiantuntijuutta luentojen ja keskustelutilaisuuksien muodossa.

Vastuuhenkilö: Milja Guttorm    
Projektin ajankohta: 1.1. – 1.12.2020

Bálggis

Bálggis on henkilökuva kolmesta saamelaisesta, marginaalista taiteenlajia edustavasta taiteilijasta. Lyhytdokumentissa nähdään sirkustaiteilija Aleksi Niittyvuopio, graffititaiteilija Sámi Hustler ja sarjakuvataiteilija Sunna Kitti. Elokuvan on ohjannut saamelaiskulttuurin läänintaiteilija Auri Ahola ja tuottanut Taiteen edistämiskeskus.