Projekt

Samekulturens broar på 2020-talet

Projektet stärker det samtida samiska konstfältet och möjliggör nya kulturella öppningar och praxis både internationellt och i Finland.
Projektstatus:
Löpande
Tidpunkt:
-

Projektet Samekulturens broar består av en nationell och en internationell del, som båda syftar till att öka möjligheterna till samarbete mellan samiska kulturarbetare och till interkulturellt samarbete på konstfältet.

Det internationella projektet syftar framför allt till att anta god praxis, kulturellt utbyte och kontakter på ursprungsbefolkningars kulturfält. I projektet deltar man i ursprungsbefolkningars kulturevenemang och verkar i konstens expertnätverk genom ett nära samarbete mellan aktörer inom samekulturen i Finland. Geografiskt fokus ligger på Barentsregionen.

Det nationella projektet syftar framför allt till att synliggöra samekulturen och skapa samarbetsmöjligheter i det egna landet. Projektet består av olika konstevenemang och -forum med samarbetspartner, som bidrar till att öka både samiskt-finskt och annat interkulturellt konstsamarbete. Vissa av evenemangen är öppna för allmänheten, vissa är för inbjudna och vissa är riktade till en särskild målgrupp inom samisk kultur eller konst.

Samekulturens broar är ett flerårigt projekt som består av expertarbete inom konst, sammankallande och anordnande av forum och evenemang, samarbete med aktörer inom samekulturen samt nationellt och internationellt nätverkande mellan mångkulturella aktörer.

Kulturlägret KeesiČuõvv

Evenemanget är ett veckoslutsläger där workshoppar bidrar till att stärka känslan av gemenskap och samisk identitet. Målgruppen är samiska ungdomar i åldern 13–17 år i Finland.

I workshopparna belyser man både traditionell och modern samisk kultur i dess många olika former. Dessutom spelar gemenskap och nätverkande en viktig roll för att göra evenemanget till ett permanent årligt evenemang som arrangeras av olika kulturaktörer och samiska föreningar uttryckligen utanför det samiska området.

Teman för kulturlägret 2020 är modern dans, serier och samiskt hantverk. Yrkesverksamma inom dessa teman leder workshoppar som bygger på samisk kultur. Lärarna i workshopparna är av samiskt ursprung, så projektet kommer att förbättra och stödja sysselsättningen av samiska konstnärer.

Ansvarig person: Milja Guttorm 
Projektets tidpunkt: 1 januari–30 juni 2020 
 

Daghems-, skol- och expertbesök

Länskonstnären inom samisk kultur Milja Guttorm besöker daghem och skolor för att berätta om den samiska kulturen och särskilt den urbana samiska kulturen. Informationsutbytet främjar samernas ställning så att förståelsen för samerna ökar från tidig ålder och väcker intresset för att främja minoritetskulturer inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i större utsträckning än tidigare. Under året erbjuds även expertis i form av föreläsningar och diskussioner.

Ansvarig person: Milja Guttorm  
Projektets tidpunkt: 1 januari–1 december 2020

Bálggis

Bálggis är ett porträtt av tre samiska konstnärer som representerar marginella konstarter. I den korta dokumentären medverkar cirkusartisten Aleksi Niittyvuopio, graffitikonstnären Sámi Hustler och serietecknaren Sunna Kitti. Filmen är regisserad av Auri Ahola, länskonstnär inom samisk kultur, och producerad av Centret för konstfrämjande.