Rahoitus ja tulosohjaus

Taike jakaa vuosittain noin 40 miljoonaa euroa taiteilijoille ja yhteisöille apurahoina, palkintoina ja avustuksina. Saajia on vuosittain noin 3500. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa varat Taiteen edistämiskeskukselle. Summa on kahdeksan prosenttia valtion koko taidebudjetista. Apurahoista ja palkinnoista päättävät valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.

Suurin osa Taiteen edistämiskeskuksen eri toimielinten jakamista apurahoista ja avustuksista tulee veikkausvoittovaroista. Ministeriö päättää vuosittain siitä, miten veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat jaetaan eri käyttötarkoituksiin.

Valtion taiteilija-apurahojen ja kirjastoapurahojen määräraha tulee budjettivaroista. Myös Taiteen edistämiskeskuksen hallintomenot, noin viisi miljoonaa euroa vuodessa, ministeriö osoittaa budjettivaroista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjaus

Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa. Tulostavoitteet sovitaan kolmivuotiskausiksi, ja niitä tarkistetaan vuosittain tulosneuvotteluissa.

Tulossopimus on Taiteen edistämiskeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimus viraston toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Viimeksi muokattu: 14.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku