Rahoitus

Taike jakaa vuosittain noin 40 miljoonaa euroa taiteilijoille ja yhteisöille apurahoina, palkintoina ja avustuksina. Saajia on vuosittain noin 3500. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa varat Taiteen edistämiskeskukselle. Summa on kahdeksan prosenttia valtion koko taidebudjetista. Apurahoista ja palkinnoista päättävät valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat.

Suurin osa Taiteen edistämiskeskuksen eri toimielinten jakamista apurahoista ja avustuksista tulee veikkausvoittovaroista. Ministeriö päättää vuosittain siitä, miten veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat jaetaan eri käyttötarkoituksiin.

Valtion taiteilija-apurahojen ja kirjastoapurahojen määräraha tulee budjettivaroista. Myös Taiteen edistämiskeskuksen hallintomenot, noin viisi miljoonaa euroa vuodessa, ministeriö osoittaa budjettivaroista.

Tulosohjaus

Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa. Tulostavoitteet sovitaan kolmivuotiskausiksi, ja niitä tarkistetaan vuosittain tulosneuvotteluissa.

Taiteen edistämiskeskuksen ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomukset.

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on Taiteen edistämiskeskuksen (ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan) ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Taiteen edistämiskeskuksen ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan talousarvio löytyy valtion talousarvioesityksestä, opetusministeriön hallinnonalasta (pääluokka 29) kohdasta: 90. Taide ja kulttuuri / 21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Seurantatiedot 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla

Viimeksi muokattu: 03.10.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku