Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma

Tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on

  • edistää taiteen moninaisuuden ymmärrystä, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pää- ja vähemmistökulttuurien yhteistoimintaa
  • edistää taiteilijoiden liikkuvuutta
  • kehittää kansainvälisiä verkostoja painopisteenä Pohjoismaat ja Barentsin alue.

Taiteen edistämispäivä 1.12.2017, Petroskoi, kuvaaja Merja Pennanen

Toteutus

Kehittämisohjelmassa työskentelee läänintaiteilijoita, jotka toteuttavat kulttuurin moninaisuuteen ja liikkuvuuteen liittyviä projekteja eri puolilla Suomea yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. He tarjoavat taiteilijoille ohjausta ja sparrausta uusissa toimintaympäristöissä työskentelyyn.

Taike toimii alan kansainvälisissä verkostoissa, osallistuu kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin projekteihin ja tukee kansainvälistymistä myös kotimaassa. 

Kulttuurista moninaisuutta edistetään muun muassa järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, jotka luovat mahdollisuuksia kulttuurienväliselle dialogille taiteen keinoin. Projekteissa koordinoidaan verkostoja ja yhteistyötä muun muassa ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden, maahanmuuttajien ja erityisryhmien parissa.

Ohjelmakausi

Ohjelmakausi on jatkuva. Ohjelman painotuksia tarkistetaan 3–5 vuoden välein, toimenpiteitä vuosittain.

Viimeksi muokattu: 02.09.2021