Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma

Kehittämisohjelma on monimuotoisesta asiantuntijatyöstä ja useista projekteista koostuva kokonaisuus. Ohjelman keskeiset kohderyhmät ovat ammattitaiteilijat (ml. taidekasvattajat) sekä lapset ja nuoret.

Taiteen edistämiskeskuksen lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma toteuttaa omalta osaltaan nykyisen hallitusohjelman lastenkulttuurin edistämisen kärkihanketta. 

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman välikatsaus 2016-17 (pdf, n. 8 Mt)

Tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskentelevien ammattitaiteilijoiden työn näkyvyyttä sekä edistää heidän työllistymistä
  • parantaa lasten- ja nuortenkulttuurin ja taiteen saatavuutta sekä saavutettavuutta.

Toteutus

Kehittämisohjelmassa työskentelee läänintaiteilijoita, jotka toteuttavat lasten- ja nuortenkulttuuriin liittyviä projekteja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kehittämisohjelmassa edistetään taidealakohtaisesti muun muassa arkkitehtuurikasvatusta, urbaaneja taiteita, sanataidetta, yhteisötaidetta, sirkustaidetta, esitystaidetta, kuvataiteita, teatteria ja kirjallisuutta.

Kehittämisohjelman asiantuntijat tarjoavat taiteilijoille neuvontaa, ohjausta ja sparrausta uusissa toimintaympäristöissä työskentelyyn. Tavoitteena on myös hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen. Taiteilijoille avataan projektien kautta työtilaisuuksia ja tuetaan verkottumisessa yli toimialarajojen.

Ohjelmatyön periaatteita ovat:

  • suunnittelu ja toteutus yhdessä taiteilijoiden kanssa
  • toimiala- ja sektorirajojen ylittäminen
  • lapsia ja nuoria mukana ideoinnista ja suunnittelusta alkaen

Yhteistyöllä tavoitellaan pitkän tähtäimen tuloksia ja vaikutuksia sekä ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia. Onnistuessaan ne johtavat taide- ja kulttuuritoiminnan kehittymiseen ja juurtumiseen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Kehittämisohjelmaa koordinoi kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola ja suunnittelijana toimii Jaana Pirinen.

Kohderyhmät

Lasten- ja nuortenkulttuurin edistäminen edellyttää taiteilijoiden, kuntatoimijoiden sekä alan järjestöjen ja yhdistysten ammattilaisten aktiivista yhteistyötä. Lisäksi on tärkeää kuulla lasten ja nuorten omaa ääntä ja toiveita.

Oletko kiinnostunut lasten- ja nuortenkulttuurista? Etsitkö uusia yhteistyökumppaneita, toimintaympäristöjä, sisältöjä tai menetelmiä lasten- ja nuortenkulttuurin saralla? Taiken asiantuntijat auttavat sinua eteenpäin.

Ohjelmakausi

Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2016–2020.

Miksi lasten- ja nuortenkulttuuri on tärkeää?

  • Taideharrastuksessa on mahdollista oppia itsetuntemusta ja itseilmaisua, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa taiteellisen harrastuksen tarjoamassa turvallisessa tilanteessa.
  • Taiteellinen toiminta voi tarjota uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa tai tehostaa oppimista. Tutkimusten mukaan taiteellinen toiminta voi auttaa konkretisoimaan ja havainnollistamaan opetettavia asiasisältöjä. Sen lisäksi se voi innostaa ja parantaa sitoutumista opiskeluun.
  • Taiteen ja taiteellisen toiminnan on todettu tutkimuksissa parantavan kognitiivisia kykyjä, eli kykyä havainnoida ja oppia, sekä soveltaa hankittua tietoa.
  • Taiteet ja kulttuuri voivat tarjota mahdollisuuksia oppimisen ja onnistumisen kokemuksiin kaiken ikäisille ja kykyisille sekä erilaisista taustoista tuleville oppijoille.

Lähde Sitra: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen

Viimeksi muokattu: 31.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Lastenkulttuuripoliittiset linjaukset

Lastenkulttuuri osana Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta.

Kärkihanketta edelsi ministeriön Ehdotus lastenkulttuurin poliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018

Viimeksi muokattu: 26.04.2017

Taiteella kasvaneet -videosarja

Viimeksi muokattu: 14.02.2019

Lastenteatterin manifesti

Lastenteatterin manifesti

Viimeksi muokattu: 08.12.2017