Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma (päättynyt)

Lasten- ja nuorten kehittämisohjelma on monimuotoisesta asiantuntijatyöstä ja useista projekteista koostuva kokonaisuus. Ohjelman keskeiset kohderyhmät ovat ammattitaiteilijat (ml. taidekasvattajat) sekä lapset ja nuoret.

Tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskentelevien ammattitaiteilijoiden työn näkyvyyttä sekä edistää heidän työllistymistä
  • parantaa lasten- ja nuortenkulttuurin ja taiteen saatavuutta sekä saavutettavuutta.

Toteutus

Kehittämisohjelmassa työskentelee läänintaiteilijoita, jotka toteuttavat lasten- ja nuortenkulttuuriin liittyviä projekteja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kehittämisohjelmassa edistetään taidealakohtaisesti muun muassa arkkitehtuurikasvatusta, urbaaneja taiteita, sanataidetta, yhteisötaidetta, sirkustaidetta, esitystaidetta, kuvataiteita, teatteria ja kirjallisuutta.

Kehittämisohjelman asiantuntijat tarjoavat taiteilijoille neuvontaa, ohjausta ja sparrausta uusissa toimintaympäristöissä työskentelyyn. Tavoitteena on myös hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen. Taiteilijoille avataan projektien kautta työtilaisuuksia ja tuetaan verkottumisessa yli toimialarajojen.

Kehittämisohjelmaa koordinoi kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola ja suunnittelijana toimii Jaana Pirinen.

Ohjelmakausi

Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2016–2020.

Taiteen edistämiskeskuksen lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma käynnistettiin vuonna 2016 osana silloisen hallitusohjelman lastenkulttuurin edistämisen kärkihanketta. 

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman välikatsaus 2016-17 (pdf, n. 8 Mt)

Vuosi 2020 on kehittämisohjelman viimeinen vuosi, ja toiminta painottuu kolmen läänintaiteilijan projektityön lisäksi ohjelman päättämistoimenpiteisiin.

Viimeksi muokattu: 18.08.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Lastenkulttuuripoliittiset linjaukset

Lastenkulttuuri osana Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta.

Kärkihanketta edelsi ministeriön Ehdotus lastenkulttuurin poliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018

Viimeksi muokattu: 26.04.2017

Taiteella kasvaneet -videosarja

Viimeksi muokattu: 14.02.2019

Lastenteatterin manifesti

Lastenteatterin manifesti

Viimeksi muokattu: 08.12.2017