Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma

Kehittämisohjelmakausi on päättynyt

Rakennamme uutta kulttuurihyvinvoinnin palvelukokonaisuutta, joka käynnistyy 1.5.2020. Kiireellisissä kysymyksissä ole yhteydessä erityisasiantuntija Johanna Vuolastoon.

Päättyneen kehittämisohjelman tavoitteena oli luoda taiteen hyvinvointia tukevalle toiminnalle laaja ja vakiintunut rahoituspohja sekä muuttaa nykyisiä toiminnan rakenteita ja asenteita. Päämääränä oli, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Kehittämisohjelman loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2020.

Ohjelmassa toimeenpantiin vuosina 2016-2018 hallituksen kärkihanketta prosenttiperiaatteen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla.

#taidetoimii -Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tulosseminaari 20.11.2019
Seminaarin materiaalit ja tallenteet

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista julkaistiin Helsingissä 11.11.2019. Raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review -raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

Kehittämisohjelman omat raportit

Vuolasto, Johanna ym. (2020): Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman 2015-2019 loppuraportti

Lapio, Pauliina  (2019):Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveysalalla   -menetelmäopas

Houni, Pia (2019): Taidetoiminta talouden tukijana sosiaali- ja terveyssektorilla Taiteen edistämiskeskus, Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma, Helsinki. Koonti taiteen talousvaikutuksista sotessa.

Houni, Pia (2019): Taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin – tiedosta toimintaan. Taiteen edistämiskeskus, Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma. Helsinki.

Turunen, Jarno; Ansio, Heli; Houni, Pia (2018), Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen arviointi työyhteisössä Tässä tietopaketissa keskitytään kolmen eri taustasta ponnistavan työkalun yhdistämiseen — taloudellinen arviointi ja mittaaminen, kompleksisten interventioiden arviointi ja työorganisaatioiden monitasoinen kehittäminen taiteen avulla.

Ikäläinen, Patrik (2017). Taiteesta tukea työhyvinvointiin. Yleisimmät sairauspoissaolojen syyt ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuudet työterveyden ylläpitämisessä.

Tuotimme muutamia videoita taiteilijan työstä sotessa. Katso mm. Riku Niemen, Marja-Liisa Jokitalon, Helena Ratisen kertomukset Taiken youtube-kanavalta

Muuta ajankohtaista

Ministerien suositukset taiteen käyttöön sotessa: Maakunnilla ja kunnilla on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  OKM ja STM

Videokooste kärkihankkeella rahoitettujen hankkeiden tuloksista

Seuraa Taikusydämen tiedotusta

Taikusydän on valtakunnallinen yhteyspiste ja verkosto, joka yhdistää taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Se kokoaa tietoja tutkimuksista, hankkeista, rahoitusmalleista ja hyvistä käytännöistä. Yhteistyössä on mukana kaupunkeja, tutkimusalan toimijoita sekä yhdistyksiä.

Taikusydämen nettisivuilta ja uutiskirjeestä saa ajankohtaista tietoa toimialan tutkimuksista, seminaareista, sidosryhmistä, rahoituksesta ja tapahtumista. Taikusydämellä on jo 15 alueverkostoa, jotka kattavat lähes koko Suomen. Etsi niistä oman alueesi toimijat. Siirry Taikusydämen sivulle.

Sairaalan käytävällä seisoo klovnin sukkiin ja kenkiin sekä lääkärin takkiin pukeutunut henkilö.

Sairaalaklovit Joensuussa, kuva: Jyri Keronen

Viimeksi muokattu: 02.06.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma toteuttaa hallituksen kärkihanketta Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisesta.

Viimeksi muokattu: 16.06.2017

Video: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

Viimeksi muokattu: 08.12.2017