Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma

Tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on luoda taiteen hyvinvointia tukevalle toiminnalle laaja ja vakiintunut rahoituspohja sekä muuttaa nykyisiä toiminnan rakenteita ja asenteita. Päämääränä on, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Tätä varten lisäämme ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista. Taidetoiminnan vakiintuminen yhteiskunnan eri sektoreille tarvitsee sitoutuneita kumppaneita ja toimivia rahoitusmalleja.

Taiteen edistämiskeskuksessa toimintaamme ohjaa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuken 27. artikla, jonka mukaan jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään ja nauttia taiteista. Tämä pitäisi ulottaa koskemaan myös laitoksissa ja kotihoidon piirissä olevia ihmisiä.

Ohjelmassa toimeenpantiin vuosina 2015-2018 hallituksen kärkihanketta prosenttiperiaatteen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Kärkihankkeen tuloksista julkaistut arvioinnit, kuvaukset ja raportit ovat liitteinä sivun lopussa.

#taidetoimii -Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tulosseminaari ke 20.11. kello 9.30 - 17.30, Teatteri Forum, Yrjönkatu 31, Helsinki
#taidetoimii -Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tulosseminaari ke 20.11. kello 9.30 - 17.30,Teatteri Forum, Yrjönkatu 31, Helsinki

Toteutus

Taike antaa tukea ja neuvontaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointitoiminnan käynnistämiseen. Taiken  läänintaiteilijat opastavat alkuun ja auttavat löytämään kumppaneita. Kehittämisohjelmaa koordinoi erityisasiantuntija Johanna Vuolasto. Teemme yhteistyötä mm. hallituksen kärkihankeavustusta saaneiden toimijoiden kanssa maakunta- ja soteuudistuksessa. Päämäärämme on, että taide ja kulttuuri juurtuisi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Tavoitteenamme on vaikuttaa rakenteisiin siten, että ihmisten kulttuuriset oikeudet toteutuisivat riippumatta siitä millaisessa kunnossa hän on tai missä hän asuu. Valkoiset seinät ja kahvitauon odottaminen eivät riitä ihmisen elämän sisällöksi. Kärkihankerahoitettujen toimijoiden lisäksi tärkein kumppanimme on Taikusydän, joka kerää ja jakaa toimialan tietoa, tutkii, kouluttaa ja tukee alueverkostojen syntymistä ja toimintaa.

Lisäksi Taike jakaa valtionavustuksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tukevaan toimintaan.

Ohjelmakausi

Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2015–2019.

Ajankohtaista

Houni, Pia (2019): Taidetoiminta talouden tukijana sosiaali- ja terveyssektorilla Taiteen edistämiskeskus, Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma, Helsinki. Koonti taiteen talousvaikutuksista sotessa.

Houni, Pia (2019): Taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin – tiedosta toimintaan. Taiteen edistämiskeskus, Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma. Helsinki. Lyhyt yhteenvetoraportti on syntynyt STM:n ja OKM:n yhteisen Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän (2016-2019) pohjatyön varaan. Sitä on täydennytty kotimaisten raporttien ja tutkimustiedon kautta. Tavoitteena on ollut tiedon ja mallien koonti taide- ja kulttuurikentän toimintojen työn tueksi.

Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjinä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa. Raportissa kuvataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 2016 asettaman poikkihallinnollisen Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän työtä toimikaudella 2016–2019.

Hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen arviointi: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Cuporen laatima arviointiraportti, johon on koottu prosessiarvioinnin menetelmän kuvaus sekä kehityshankkeissa saadut kokemukset ja kehittämiskelpoiset toiminta- ja rahoitusmallit.

Tule luo taide. Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen (2016–2018) loppuraportti.

Maakunnilla ja kunnilla on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ministerien suositukset kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi. OKM ja STM

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista.  Koosteen tavoitteena on tarjota laaja-alainen, mutta tiivis yleiskuva taiteen ja kulttuurin moninaisista vaikutuksista. Sitra

Taidetutka on kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia merkityksiä. Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry.

Taikusydämen uutiskirje ja ajankohtaista. Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla kulttuurihyvinvoinnin asioissa. Taikusydän, Turun AMK

ArtsEqualin toimenpidesuositukset. Taideyliopiston koordinoima hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Dr. Kat Taylorin raportissa (June 2018) tutkitaan mm. taiteen hyvinvointivaikutukisen jalkautumista Suomessa. Verrokkina USA. Erityishuomio taiteen mahdollisuuksissa mielenterveyden tukena. Lataa raportti: Art thou well? Towards creative devolution of mental health in greater Manchester. Dr Katherine Taylor, Clinical Psychologist Fellowship Report, 2018

Viimeksi muokattu: 08.11.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma toteuttaa hallituksen kärkihanketta Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisesta.

Viimeksi muokattu: 16.06.2017

Video: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

Viimeksi muokattu: 08.12.2017