Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma

#taidetoimii -Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tulosseminaari
ke 20.11. kello 9.30 - 17.30
Seminaarin materiaalit ja tallenteet

Kehittämisohjelmakausi on päättynyt

Rakennamme uutta kulttuurihyvinvoinnin palvelukokonaisuutta, joka käynnistyy 1.5.2020. Kiireellisissä kysymyksissä ole yhteydessä erityisasiantuntija Johanna Vuolastoon.

Päättyneen kehittämisohjelman tavoitteena oli luoda taiteen hyvinvointia tukevalle toiminnalle laaja ja vakiintunut rahoituspohja sekä muuttaa nykyisiä toiminnan rakenteita ja asenteita. Päämääränä oli, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Kehittämisohjelman loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2020.

Ohjelmassa toimeenpantiin vuosina 2016-2018 hallituksen kärkihanketta prosenttiperiaatteen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Kärkihankkeen tuloksista julkaistut arvioinnit, kuvaukset ja raportit ovat liitteinä sivun lopussa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista julkaistiin Helsingissä 11.11.2019. Raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Taide voi tarjota ratkaisuja erityisesti sellaisiin terveyshaasteisiin, joihin lääketiede ei yksin tarjoa tehokkaita ratkaisuja.

Katso lisää raportista Taikusydämen sivuilta. Itse raportti yllä olevan linkin takana ja tekstitetyt tallenteet  Taiken Youtube-kanavalla.

Ajankohtaista

Kehittämisohjelman omat raportit:

Lapio, Pauliina  (2019):Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveysalalla   -menetelmäopas

 

Houni, Pia (2019): Taidetoiminta talouden tukijana sosiaali- ja terveyssektorilla Taiteen edistämiskeskus, Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma, Helsinki. Koonti taiteen talousvaikutuksista sotessa.

Houni, Pia (2019): Taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin – tiedosta toimintaan. Taiteen edistämiskeskus, Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma. Helsinki. Lyhyt yhteenvetoraportti on syntynyt STM:n ja OKM:n yhteisen Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän (2016-2019) pohjatyön varaan. Sitä on täydennytty kotimaisten raporttien ja tutkimustiedon kautta. Tavoitteena on ollut tiedon ja mallien koonti taide- ja kulttuurikentän toimintojen työn tueksi.

 

Turunen, Jarno; Ansio, Heli; Houni, Pia (2018), Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen arviointi työyhteisössä Tässä tietopaketissa keskitytään kolmen eri taustasta ponnistavan työkalun yhdistämiseen — taloudellinen arviointi ja mittaaminen, kompleksisten interventioiden arviointi ja työorganisaatioiden monitasoinen kehittäminen taiteen avulla.

Ikäläinen, Patrik (2017). Taiteesta tukea työhyvinvointiin. Yleisimmät sairauspoissaolojen syyt ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuudet työterveyden ylläpitämisessä.

Muuta ajankohtaista:

Kaattari, Minna & Suksi, Ismo (2019), Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjinä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa. Raportissa kuvataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 2016 asettaman poikkihallinnollisen Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän työtä toimikaudella 2016–2019 ja antaa toimenpide-ehdotukset seuraavalle kaudelle.

Hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen arviointi: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Cuporen laatima arviointiraportti, johon on koottu prosessiarvioinnin menetelmän kuvaus sekä kehityshankkeissa saadut kokemukset ja kehittämiskelpoiset toiminta- ja rahoitusmallit.

 

Tule luo taide. Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen (2016–2018) loppuraportti.

Maakunnilla ja kunnilla on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ministerien suositukset kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi. OKM ja STM

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista.  Koosteen tavoitteena on tarjota laaja-alainen, mutta tiivis yleiskuva taiteen ja kulttuurin moninaisista vaikutuksista. Sitra

 

Taidetutka on kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia merkityksiä. Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry.

Taikusydämen uutiskirje ja ajankohtaista. Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla kulttuurihyvinvoinnin asioissa. Taikusydän, Turun AMK

ArtsEqualin toimenpidesuositukset. Taideyliopiston koordinoima hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Dr. Kat Taylorin raportissa (June 2018) tutkitaan mm. taiteen hyvinvointivaikutukisen jalkautumista Suomessa. Verrokkina USA. Erityishuomio taiteen mahdollisuuksissa mielenterveyden tukena. Lataa raportti: Art thou well? Towards creative devolution of mental health in greater Manchester. Dr Katherine Taylor, Clinical Psychologist Fellowship Report, 2018

 

Viimeksi muokattu: 09.01.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma toteuttaa hallituksen kärkihanketta Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisesta.

Viimeksi muokattu: 16.06.2017

Video: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

Viimeksi muokattu: 08.12.2017