Tietoa Taikesta

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Taike edistää myös kulttuuria siltä osin kuin se ei ole muiden viranomaisten tehtävänä.
Yksityiskohta nykytaiteilijan teoksesta.

Taike saa vuosittain 14 000 apuraha- ja avustushakemusta, joista se tekee päätökset. Päätökset perustuvat asiantuntijaelinten vertaisarviointiin. Päätöksentekoon osallistuu kaikkiaan 200 vertaisarvioijaa.

Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille – yhteensä noin 45 miljoonaa euroa vuosittain.

Taike tarjoaa myös julkisen taiteen, kulttuurihyvinvoinnin ja kuntien kulttuuritoiminnan asiantuntijapalveluja.

Päätoimipiste on Helsingissä, ja aluetoimipisteitä sijaitsee eri puolilla Suomea. Taikessa työskentelee noin 80 henkilöä, joiden joukossa on virkahenkilöitä, läänintaiteilijoita, taiteilija-asiantuntijoita ja taideasiantuntijoita.