Om Taike

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och tjänsteämbetsverk för främjande av konst underställt undervisnings- och kulturministeriet. Taikes uppdrag är att främja konst nationellt och internationellt. Taike främjar även kultur i den utsträckning det inte är andra myndigheters uppgift.
Yksityiskohta nykytaiteilijan teoksesta.

Taike får årligen 14 000 stipendie- och bidragsansökningar som det fattar beslut om. Besluten grundar sig på kollegial bedömning utförd av sakkunnigorganen. Totalt 200 kollegiala bedömare deltar i beslutsfattandet.

Taike och konstkommissionerna och nämnderna i dess anslutning fördelar stipendier till yrkeskonstnärer och bidrag till sammanslutningar inom konstsektorn – totalt cirka 45 miljoner euro årligen.

Taike tillhandahåller också experttjänster inom offentlig konst, kulturell välfärd och kommuners kulturverksamhet.

Huvudkontoret finns i Helsingfors och därtill har Taike regionala byråer på olika håll i Finland. Taike har cirka 80 anställda, bland dem tjänstepersoner, länskonstnärer, konstnär-sakkunniga och konstexperter.