Uutinen

Kaisa Rönkkö nimitetty Taiteen edistämiskeskuksen johtajaksi

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on nimittänyt Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) johtajaksi toimitusjohtaja, musiikin maisteri Kaisa Rönkön ajalle 1.8.2023–31.7.2028.
Henkilön kasvot.
Kuva: Julius Töyrylä

Rönkkö työskentelee parhaillaan Suomen Musiikki & Media -tapahtumat Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin Rönkkö on toiminut Music Finland ry:n toiminnanjohtajana, Suomen Kansallisoopperan ja -baletin orkesteriosaston päällikkönä, Puolustusvoimien erikoissuunnittelijana sekä Fazer Konserttitoimistossa managerina ja partnerina. Lisäksi Rönkkö on työskennellyt kulttuurialan tuotannollisissa tehtävissä sekä freelancemuusikkona ja soitonopettajana.

Koulutukseltaan Rönkkö on musiikin maisteri (Master of Arts in Arts Management) taidehallinnon ohjelmasta. Hän on myös valmistunut musiikkipedagogiksi ja suorittanut pianonsoiton A-tutkinnon (diplomi).

Taiken johtajan tehtävänä on kehittää keskuksen toimintaa sekä vastata siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Lisäksi johtajan tehtävänä on järjestää keskuksen toiminta siten, että taideneuvostolla ja taidetoimikunnilla on edellytykset hoitaa laissa säädetyt taiteen edistämisen tehtävät.

Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti, edistää taiteilijoiden kansallisia ja kansainvälisiä työskentelyedellytyksiä, osallistua taiteilijoiden toimeentuloedellytysten edistämiseen, vastata valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien ja erillislautakuntien sekä taideneuvoston hallinnosta sekä niille kuuluvien asioiden valmistelusta, päätösten esittelystä ja toimeenpanosta, toimia opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijavirastona toimialallaan ja laatia opetus- ja kulttuuriministeriölle perusteltu ehdotus valtion talousarvioon otettavista toimialansa määrärahoista.

Johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 24 hakijaa.