Nyhet

Kaisa Rönkkö utnämnd till direktör för Centret för konstfrämjande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har utnämnt verkställande direktören, musikmagister Kaisa Rönkkö till direktör för Centret för konstfrämjande (Taike) för tiden 1.8.2023–31.7.2028.
Henkilön kasvot.
Foto: Julius Töyrylä

Rönkkö arbetar för närvarande som verkställande direktör för Suomen Musiikki & Media -tapahtumat Oy. Tidigare har Rönkkö varit verksamhetsledare för Music Finland ry, chef för orkesteravdelningen vid Finlands Nationalopera och -balett, specialplanerare vid Försvarsmakten samt manager och partner för Fazer Konserttitoimisto. Dessutom har Rönkkö arbetat med produktionsuppgifter inom kultursektorn och som frilansmusiker och musiklärare.

Rönkkö är musikmagister (Master of Arts in Arts Management) från utbildningsprogrammet för konstförvaltning. Hon har också avlagt musikpedagogexamen och A-examen i pianospel (diplom).

Direktören för Centret för konstfrämjande ska utveckla centrets verksamhet och se till att centrets uppgifter sköts på ett sätt som ger resultat. Direktören ansvarar också för att organisera centrets arbete så att konstrådet och konstkommissionerna har förutsättningar att uppfylla de konstfrämjande uppgifter som föreskrivs i lagen.

Centret för konstfrämjande ska främja konst nationellt och internationellt, främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor, medverka i främjandet av konstnärernas försörjningsvillkor, ansvara för förvaltningen av de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter, vara undervisnings- och kulturministeriet expertmyndighet inom sitt ansvarsområde och utarbeta ett motiverat förslag för undervisnings- och kulturministeriet om de anslag som ska upptas i statsbudgeten för centrets ansvarsområde.

Tjänsten som direktör söktes av 24 personer inom den utsatta tiden.