Uutinen

Kulttuurihyvinvointialueita kartoittamassa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut tutkimukseen pohjaavan tietokortin taiteilijoiden työskentelyedellytyksistä kulttuurihyvinvoinnin parissa. Erityisesti tietokortilla huomioidaan hyvinvointialueuudistus, jolla on suoria vaikutuksia taiteilijoiden työhön sekä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen.
Kuvittaja laskee töitä käsistään pöydälle.

Hyvinvointialueuudistus tuo mukanaan suuren murroksen paitsi sosiaali- ja terveysalalle myös taiteilijoille. Kuten Cuporen tiedotteessa tiivistetään: ”Ymmärrys taiteilijoiden työn merkityksestä joudutaan osin rakentamaan uudelleen niin hyvinvointialueiden päätöksentekijöiden kanssa kuin osana sote-alan työtä ja arkea.”

Tässä hetkessä piilee kuitenkin myös erinomainen paikka taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämiseen, kun hyvinvointialueiden toimintaa ja käytäntöjä ollaan vasta muodostamassa.

Tietokortissa esiin nostetut asiat ovat myös Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden työkentän ydintä. ”Autamme rakenteiden syntymistä ja yhteistyön muodostumista, jotta taiteilijan työ löytää tarvitsijansa hyte- ja sote-kentällä jatkossakin”, tiivistää erityisasiantuntija Satu Kokkoniemi. Työtä tehdään Taikessa muun muassa jakamalla tietoa ja toimintamalleja sekä auttamalla yhdyspinnan toimijoita esimerkiksi alueellisien kulttuurihyvinvointisuunnitelmien laatimisessa.

Cuporen tutkimus on itsenäinen osa Taiteen edistämiskeskuksen Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -kokonaisuutta, jota toteutetaan vuosina 2021–2023. Hankekokonaisuutta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Ruokolainen, Olli, Jakonen, Olli & Lahtinen, Emmi (2023). Kohti kulttuurihyvinvointialueita. Tilannekuva taiteilijoiden toimintaedellytyksistä. Tietokortti 11. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lue tietokortti Cuporen sivuilta.