Uutinen

Taike tutkii ja tukee taiteilijoiden työhyvinvointia

Taike on käynnistänyt työnohjauspilotin viidellä paikkakunnalla. Kokeilu selvittää työnohjauksen vaikutusta taiteilijoiden työhyvinvointiin puolen vuoden mittaisella seurantajaksolla. Myös juuri auennut taiteen ja kulttuurin barometrikysely pureutuu työhyvinvointiin.

Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa kokoontuvat työnohjausryhmät on muodostettu eri taiteenalojen edustajista. 

Tämä on uutta, kertoo Työhyvinvointia taiteilijoille -projektia vetävä läänintaiteilija Raimo Pesonen.
– Taiteilijajärjestöjen tarjoamista työnohjauksista on saatu hyviä kokemuksia, mutta aiemmin ei ole toteutettu eri alojen taiteilijoiden yhteisiä työnohjausryhmiä eikä tehty vaikuttavuusarviointia tässä mittakaavassa.

Taiteilijoiden työn poikkeuksellinen kuormittavuus on havaittu muun muassa Työterveyslaitoksen kymmenen vuotta sitten tekemässä tutkimuksessa. Korona-aika toi taiteentekijöille oman lisätaakkansa, mutta vanhat taustalla vaikuttaneet ongelmat eivät poistuneet mihinkään. Tämä on keskeinen syy Taiken Työhyvinvointia taiteilijoille -projektin käynnistämiseen, Pesonen toteaa.  

– Yhteisesti koetut ongelmat voivat tarkoittaa sitä, että on löydettävissä myös yhteisiä ratkaisuja. Juuri tätä testataan eri alojen taiteilijoista muodostuneissa työnohjausryhmissä. 

Taiteen ja kulttuurin barometri kerää tietoa työhyvinvoinnista

Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena on tällä kertaa taiteilijoiden työhyvinvointi.  Kyselyssä kartoitetaan vastaajien näkemyksiä taiteilijan työstä ja työhyvinvoinnista, työhyvinvointia tukevista ja kuormittavista tekijöistä sekä työterveyshuollosta ja muista työhyvinvointia tukevista palveluista. 

Verkkokysely on auki eri taiteenaloilla toimiville taiteilijoille 30.9. asti osoitteessa https://link.webropol.com/s/taiteilijakysely2022

Taiteilijoiden työhyvinvointiin liittyviä palveluita ja kehittämistarpeita kartoitetaan myös taiteilijajärjestökentälle suunnatulla tietopyynnöllä. 

– On tärkeää nostaa esiin myös uusia tarpeita, malleja ja kehittämisideoita, joita syntyy työhyvinvoinnin tilaa läheltä seuraavissa organisaatioissa, sanoo erityisasiantuntija Kaija Rensujeff.

Lisätiedot

Raimo Pesonen, läänintaiteilija, 029 533 0871, [email protected]
Kaija Rensujeff, erityisasiantuntija, puh. 0295 330 721, [email protected]