Nyhet

Taike undersöker och stöder konstnärers arbetstrivsel

Taike har startat ett pilotprojekt för arbetshandledning på fem orter. Försöket utreder arbetshandledningens inverkan på konstnärers arbetstrivsel under en halvårig uppföljningsperiod. Också enkäten för Konst- och kulturbarometern som nyligen öppnats fokuserar på arbetstrivsel.

Arbetshandledningsgrupperna som samlas i Rovaniemi, Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä och Tavastehus består av representanter för olika konstarter. 

Det här är något nytt, berättar länskonstnär Raimo Pesonen som leder projektet Arbetshälsa för konstnärer.

– Arbetshandledning som konstnärsorganisationer har erbjudit har gett goda erfarenheter, men tidigare har det inte funnits gemensamma arbetshandledningsgrupper för konstnärer från olika konstarter och inte heller har det gjorts någon utvärdering av effekterna i denna skala.

Att konstnärers arbete är exceptionellt belastande har observerats i bland annat en undersökning som Arbetshälsoinstitutet gjorde för tio år sedan. Coronatiden innebar en extra börda för konstnärer, och de gamla problemen som fanns i bakgrunden försvann inte. Detta är den centrala orsaken till att Taike startade projektet Arbetstrivsel för konstnärer, konstaterar Raimo Pesonen.  

– Gemensamt upplevda problem kan betyda att man också kan hitta gemensamma lösningar. Det är just det som testas i arbetshandledningsgrupperna med konstnärer från olika konstarter. 

Konst- och kulturbarometern samlar information om arbetstrivsel

Temat för Konst- och kulturbarometern är denna gång konstnärers arbetstrivsel. Enkäten kartlägger svararnas syn på konstnärens arbete och arbetstrivsel, faktorer som främjar och belastar arbetstrivseln samt på arbetshälsovården och andra tjänster som stöder arbetstrivseln. 

Webbenkäten är öppen för konstnärer verksamma inom olika konstarter fram till XX på adressen XX. 

Tjänster och utvecklingsbehov i anslutning till konstnärers arbetstrivsel kartläggs också i en förfrågan riktad till konstnärsorganisationer. 

– Det är viktigt att också lyfta fram nya behov, modeller och utvecklingsidéer som uppstår i organisationer som ser läget inom arbetstrivsel på nära håll, säger specialsakkunnig Kaija Rensujeff.

Ytterligare information

Raimo Pesonen, länskonstnär, 029 533 0871, [email protected]

Kaija Rensujeff, specialsakkunnig, 0295 330 721, [email protected]