Uutinen

Taiken apurahoihin ja avustuksiin 5 prosentin leikkaus vuonna 2024 – Taike turvaa taidealojen uusiutumisen myös leikkaustilanteessa

Taiken apurahoihin ja avustuksiin on vuonna 2024 käytettävissä viisi prosenttia vähemmän määrärahoja kuin tänä vuonna. Taidealojen uudistumisen mahdollisuus turvataan silti. Syksyn hakujen päätökset tehdään porrastetusti maaliskuun loppuun mennessä.

Taiteen edistämiskeskus on aloittanut syksyllä 2023 haettujen yhteisöjen valtionavustusten sekä taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kohdeapurahojen käsittelyn. Hakemusten määrä on kasvanut aiemmasta. Yhteisöavustuksia on käsittelyssä 1198, mikä on noin sata enemmän kuin edellisenä vuonna. Kohdeapurahahakemuksia saapui noin 3900, mikä on noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

Apurahoihin ja avustuksiin on käytettävissä 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Leikkauksen suuruus on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Vastaavaa määrärahojen leikkausta ei ole tapahtunut aiemmin Taiteen edistämiskeskuksen historiassa.

Hakemusmäärien kasvaessa leikkaukset tarkoittavat aiempaa kovempaa kilpailua laadukkaiden hakijoiden kesken. Yhteensä syksyn hakuihin on käytettävissä 24,4 miljoonaa euroa yhteisöjen avustuksina ja taiteilijoiden apurahoina.

Päätökset maaliskuun loppuun mennessä

Syksyn hakukierrosten päätökset tehdään porrastetusti. Taiteenalojen toiminta-avustuksia koskevat päätökset tehdään tammikuun loppuun mennessä, muut yhteisöavustukset päätetään helmikuun loppuun mennessä ja kohdeapurahapäätökset maaliskuun loppuun mennessä.

Leikkauksen kohdentumista eri tukimuotoihin ei ole vielä päätetty, ja ennen lopullisia ratkaisuja Taike odottaa eduskunnan budjettipäätöstä. Taike kuitenkin varautuu määrärahojen vähentymiseen myös eri tukimuotojen osalta.

Leikkaukset enimmillään 15 prosenttia

Määrärahojen leikkausta ei tehdä tasaisesti kaikkiin tukimuotoihin. Leikkauksia ei kohdisteta taiteenalojen monivuotisiin toiminta-avustuksiin, residenssitoiminnan avustuksiin eikä kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviin tukiin. Taike katsoo, että taideyhteisöjen pitkäjänteinen tukeminen on myös niukkenevien resurssien tilanteesta tärkeää, jotta taidealoille keskeinen uudistumisen mahdollisuus on turvattu. Residenssitoiminnan tuki on keskeinen suomalaisen taiteen kansainvälistymisen turvaamisessa, ja kulttuurisen moninaisuuden avustukset turvaavat eri väestöryhmien yhdenvertaisuuteen liittyviä resursseja.

Muihin tukimuotoihin kohdistuu leikkauksia, jotka ovat enimmillään noin 15 prosenttia. Isoimpia leikkauksia kohdistetaan kulttuurilehtien ja verkkojulkaisujen avustuksiin sekä alueellisiin apurahoihin. Kulttuurilehtien kohdalla tehdään aiempaa tarkempaa talouteen perustuvaa tarveharkintaa. Alueiden apurahoja vähennetään, koska ne ovat osittain päällekkäisiä Taiken muiden tukien kanssa. 

Lisätiedot:
Kaisa Rönkkö, johtaja, [email protected], puh. 0295 330 874
Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö, [email protected], puh. 0295 330 901