Uutinen

Taiken apurahojen ja avustusten haut alkavat 3. lokakuuta

Taiteilijoiden ja työryhmien kohdeapurahahaku on 3.10.–8.11. Yhteisöjen avustushaku on 3.10.–1.11. Tänä vuonna haettavana ovat ensimmäistä kertaa kolmivuotiset festivaaliavustukset. Avustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan ovat haussa toista kertaa.

Taiteilijoiden ja työryhmien kohdeapurahaa voi hakea esimerkiksi materiaalikustannuksiin, työskentelyyn ja matkakuluihin. Hakuaika päättyy 8.11. klo 16.

 

Yhteisöille aukeaa kahdeksan erilaista hakua: avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan, avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen, taiteenalojen erityisavustukset, erityisavustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan, erityisavustukset kulttuurilehdille, lastenkulttuurin erityisavustukset, festivaaliavustukset ja toiminta-avustukset. Hakuaika päättyy 1.11. klo 16.

Kulttuurisen moninaisuuden avustuksilla työllistetään taiteilijoita

Tänä vuonna Taike ei avaa erillistä kulttuurisen moninaisuuden apurahojen hakua yksilöille, vaan kaikki taiteilijat hakevat apurahaa taiteenalan mukaan. Taiken tavoitteena on vahvistaa vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden integroitumista taidekenttään, ja vertaisarviointia tekevät taidetoimikunnat valmistautuvat tähän muutokseen. Kulttuurisen moninaisuuden määräraha käytetään kokonaan yhteisöjen avustuksiin, joilla edistetään kulttuurista moninaisuutta ja rasismin vastaista toimintaa. Avustuksilla tuetaan muun muassa taiteilijoiden työllistämistä.

Kolmivuotiset festivaaliavustukset ja toiminta-avustukset haussa

Festivaaliavustukset ovat ensimmäistä kertaa haettavana myös kolmivuotisina. Kolmivuotisen festivaaliavustuksen suuruus on vähintään 30 000 euroa vuosittain, kun yksivuotinen avustus on vähintään 10 000 euroa. Kolmivuotista festivaaliavustusta hakevien tulee toimittaa liitteenä muun muassa toteutunut budjetti neljältä edelliseltä vuodelta.

 

Viime vuoden tapaan myös eri taiteenalojen yhteisöt voivat hakea kolmivuotista toiminta-avustusta. Kolmivuotisen toiminta-avustuksen suuruus on vähintään 50 000 euroa vuosittain.

 

Avustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan ovat haussa toista kertaa. 

Infotilaisuudet hakijoille 28.9.

Taike järjestää keskiviikkona 28.9. hakijoille kaksi infotilaisuutta verkossa: klo 13 Taiken apurahat taiteilijoille ja työryhmille ja klo 15 Taiken avustukset yhteisöille. Katso lisätiedot . 

Hakuilmoitukset verkkosivuilla 

Hakuilmoitukset on julkaistu Taiken verkkosivuilla. Hakuilmoitus tulee lukea huolella ennen hakemuksen tekemistä. Hakemus liitteineen tulee lähettää Taikeen hakuaikana. 

 

Taiken verkkosivuilta kannattaa tarkistaa, minkälaisia hankkeita ja minkälaista toimintaa Taike on rahoittanut aikaisempina vuosina .

Apurahat taiteilijoille ja työryhmille 3.10.–8.11.

Avustukset yhteisöille 3.10.–1.11.

  •  

Lisätietoja: Taiken asiakaspalvelu [email protected], p. 0295 330 700. Puhelinpalvelu ja chat-asiakaspalvelu ma–to klo 10–13.