Nyhet

Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 3 oktober

Ansökningstiden för konstnärers och arbetsgruppers specialstipendier är 3.10–8.11. Ansökningstiden för sammanslutningars bidrag är 3.10–1.11. I år kan treåriga festivalbidrag ansökas för första gången. Bidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden lediganslås nu för andra gången.

Konstnärer och arbetsgrupper kan ansöka specialstipendium för exempelvis materialkostnader, arbete och resekostnader. Ansökningstiden slutar 8 november kl. 16.

Åtta olika bidrag lediganslås för sammanslutningar: bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet, bidrag för främjande av kulturell välfärd och delaktighet, specialbidrag för olika konstarter, specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden, specialbidrag för kulturtidskrifter, specialbidrag för barnkultur, festivalbidrag och verksamhetsbidrag. Ansökningstiden slutar 1 november kl. 16.

Bidrag för kulturell mångfald sysselsätter konstnärer

I år lediganslår Taike inte separata stipendier för kulturell mångfald för individer, utan alla konstnärer ansöker stipendium enligt konstart. Taikes mål är att är förstärka integrationen av konstnärer med minoritetsbakgrund på konstfältet och konstkommissionerna som utför kollegial bedömning förbereder sig på denna förändring. Anslaget för kulturell mångfald används helt till bidrag för sammanslutningar som främjar kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet. Bidragen stöder bland annat konstnärers sysselsättning.

Treåriga festivalbidrag och verksamhetsbidrag kan sökas

För första gången lediganslås också treåriga festivalbidrag. Storleken på de treåriga festivalbidragen är minst 30 000 euro per år, medan det ettåriga bidraget är minst 10 000 euro. Sökande av treårigt festivalbidrag ska som bilaga lämna in bland annat sin verkställda budget för de föregående fyra åren.

Liksom förra året kan sammanslutningar inom olika konstarter ansöka treårigt verksamhetsbidrag. De treåriga verksamhetsbidragen uppgår till minst 50 000 euro årligen.

Bidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden lediganslås för andra gången.

Info för sökande 28 september

Taike arrangerar onsdagen 28 september två infomöten på nätet: kl. 13 om Taikes stipendier till konstnärer och arbetsgrupper och kl. 15 om Taikes bidrag till sammanslutningar. Infomötet hålls på finska. , tfn 0295 330 700. Telefontjänst och kundservicechatt mån–tor kl. 10–13.