Uutinen

Taiken vuositilasto 2021: taidetta ja kulttuuria tuettiin yli 45 miljoonalla eurolla

Taiteen edistämiskeskus tuki taidetta ja kulttuuria vuonna 2021 apurahoina, avustuksina ja palkintoina yhteensä 45,1 miljoonalla eurolla. Merkittävänä muutoksena aiempiin vuosiin vieraskielisten hakijoiden osuus on selvässä kasvussa.
Vuoden 2021 vuositilaston kansi. Pylväsdiagrammimaisia palkkeja keltaisella taustalla.

Taiken jakama tuki vuonna 2021 kasvoi kahdella prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Apurahojen ja avustusten hakijoita vuonna 2021 oli yhteensä 13 144, mikä on noin 1 600 hakemusta enemmän kuin vuonna 2020. Myönteisen apuraha- tai avustuspäätöksen sai 29 prosenttia hakijoista.

Lisäksi koronatukina Taiken kautta jaettiin 62,3 miljoonaa euroa.

Lataa vuositilasto tästä.

Vieraskielisten osuus kasvussa

Vieraskielisten osuus hakijoista kasvoi 7 prosenttiin, mikä ylittää ensimmäistä kertaa ruotsinkielisten osuuden hakijoissa. Vieraskielisten saajien osuus oli 5 prosenttia, joka on samalla tasolla kuin edeltävänäkin vuonna. Vieraskielisenä tilastoidaan hakijat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Viimeisen viiden vuoden aikana vieraskielisten hakijoiden ja saajien kielistä yleisimmät ovat olleet englanti, venäjä ja espanja.

Vuositilastoja yli 20 vuotta

Taiken ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan jakaman tuen vuosittaista tilastointia on tehty vuodesta 2001 alkaen. Joka vuosi julkaistavat vuositilastot piirtävät pitkän aikavälin kuvaa siitä, miten apurahoja ja avustuksia on haettu ja myönnetty sekä millaisia muutoksia niissä on ajan saatossa tapahtunut. Vuositilastot löytyvät Taiken verkkosivuilta.

Alustavien tilastojen mukaan vuonna 2022 Taike myönsi tukea lähes 45,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilastot julkaistaan vuodenvaihteessa 2023–2024.