Uutinen

Yhteisöavustushakuja siirtyy syksyllä uuteen verkkopalveluun

Taike siirtää syksyllä osan yhteisöille tarkoitetuista avustushauista valtionapuviranomaisten yhteiseen verkkopalveluun www.haeavustuksia.fi.

Taike siirtää syksyllä osan yhteisöille tarkoitetuista avustushauista valtionapuviranomaisten yhteiseen verkkopalveluun www.haeavustuksia.fi. Näitä avustuksia ovat

 • Prosenttiperiaatteen mukaisten taidehankkeiden hankeavustukset
 • Festivaalien yleisavustukset
 • Kulttuurilehtien ja verkkojulkaisujen yleisavustukset
 • Lasten- ja nuortenkulttuurin hankeavustukset

Haeavustuksia.fi:n kautta haettavien avustusten hakuaika on 1.10.–7.11. Hakuaikaa on pidennetty, jotta yhteisöillä on aikaa tutustua uuteen palveluun. Yhteisöt tarvitsevat hakemiseen asiointivaltuudet, joita yhteisö itse hallinnoi suomi.fi-palvelussa. Asiointivaltuudet eivät muutu uuteen järjestelmään siirryttäessä.

Uuden palvelun kautta haettavien avustusten hakuilmoitukset julkaistaan haeavustuksia.fi:ssä noin viikko ennen hakuajan alkamista. Tieto kaikista avoimista hauista sekä linkit haeavustuksia.fi:ssä oleviin hakuilmoituksiin löytyvät kuitenkin myös Taiken verkkosivuilta.

Muutoksia tukimuotojen nimiin ja sisältöihin

Siirron yhteydessä avustusten nimiin ja sisältöihin tehdään muutoksia.

Taike rahoittaa festivaaleja jatkossa vain erillisellä festivaalien yleisavustuksella. Pääsäännöstä on kaksi poikkeusta:

 1. Festivaalin rahoitus voi sisältyä taiteenalan toiminta-avustukseen, jolloin sitä ei haeta erikseen festivaaliavustuksena.
 2. Uudet tai 1–2 kertaa järjestyt festivaalit eivät voi saada festivaaliavustusta, joten ne voivat jatkossakin saada taiteenalan tai lastenkulttuurin erityisavustusta.

Kulttuurilehtien ja verkkojulkaisujen avustus muuttuu hankeavustuksesta yleisavustukseksi. Yleisavustusta voidaan myöntää hakijan koko toimintaan tai johonkin toiminnan osa-alueeseen.

Taike siirtyy asteittain uuteen valtionavustusten verkkopalveluun

Siirtyminen haeavustuksia.fi-palveluun tapahtuu vaiheittain, jonka vuoksi Taiken avustuksia haetaan väliaikaisesti kahdesta eri järjestelmästä. Seuraavia avustuksia haetaan syksyllä vielä Taiken vanhan verkkoasioinnin kautta:

 • Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
 • Avustukset osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen
 • Erityisavustukset taiteenaloille
 • Toiminta-avustukset taiteenaloille

Vanhan verkkoasioinnin kautta haettavien avustusten hakuaika on 1.–31.10. Hakuilmoitukset julkaistaan Taiken verkkosivuilla noin viikko ennen hakuajan alkamista ja verkkoasiointiin pääsee kirjautumaan Taiken verkkosivujen oikeasta yläkulmasta.

Syksyn hakuajat

Yhteisöille tarkoitettujen avustushakujen lisäksi syksyllä on haettavana ylimääräinen taiteilijaeläke sekä kohdeapurahat ammattitaiteilijoille ja heistä koostuville työryhmille. 

Kaikki syksyn hakuilmoitukset julkaistaan noin viikko ennen hakuajan alkamista.

2.9-30.9.2024

 • Ylimääräinen taiteilijaeläke

1.10.-31.10.2024

 • Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
 • Avustukset osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen
 • Erityisavustukset taiteenaloille
 • Toiminta-avustukset taiteenaloille

1.10.-7.11.2024

 • Prosenttiperiaatteen mukaisten taidehankkeiden hankeavustukset
 • Festivaalien yleisavustukset
 • Kulttuurilehtien ja verkkojulkaisujen yleisavustukset
 • Lasten- ja nuortenkulttuurin hankeavustukset

1.11.-28.11.2024

 • Kohdeapurahat taiteenaloille