Nyhet

Utlysningar om bidrag till sammanslutningar flyttas till ny webbtjänst i höst

Taike kommer i höst att flytta en del av sina bidragsutlysningar för sammanslutningar till statsbidragsmyndigheternas gemensamma webbtjänst Sokunderstod.fi.

Taike kommer i höst att flytta en del av sina bidragsutlysningar för sammanslutningar till statsbidragsmyndigheternas gemensamma webbtjänst Sokunderstod.fi. Det gäller följande bidrag:

 • Projektbidrag till konstprojekt enligt enprocentsprincipen
 • Allmänna bidrag till festivaler
 • Allmänna bidrag till kulturtidskrifter och webbpublikationer
 • Projektbidrag till barn- och ungdomskultur

Ansökningstiden för att söka bidrag via Sokunderstod.fi är 1 oktober–7 november. Ansökningstiden har förlängts för att sammanslutningarna ska hinna bekanta sig med den nya tjänsten. För att kunna ansöka om bidrag behöver sammanslutningen en fullmakt som den själv administrerar i tjänsten Suomi.fi. Fullmakten ändras inte vid flytt till det nya systemet.

Utlysningar om bidrag som söks via den nya tjänsten publiceras på Sokunderstod.fi ungefär en vecka innan ansökningstiden börjar. Information om alla öppna utlysningar och länkar till dem hittar du både på Sokunderstod.fi och på Taikes webbplats.

Stödformernas namn och innehåll ändras

Bidragens namn och innehåll ändras i samband med flytten.

Framöver finansierar Taike festivaler endast genom ett separat allmänt bidrag till festivaler. Det finns två undantag från huvudregeln:

 1. Finansieringen av en festival kan ingå i verksamhetsbidraget för konstarter och ansöks då inte som ett festivalbidrag.
 2. Nya festivaler och festivaler som arrangerats en eller två gånger kan inte få festivalbidrag, så de kan även fortsättningsvis få specialbidrag för konstarter eller barnkultur.

Bidraget till kulturtidskrifter och webbpublikationer ändras från projektbidrag till allmänt bidrag. Allmänt bidrag kan beviljas för hela eller delar av den sökandes verksamhet.

Taike övergår stegvis till en ny webbtjänst för statsunderstöd

Övergången till tjänsten Sokunderstod.fi sker stegvis, vilket innebär att man tillfälligt kan ansöka om Taikes bidrag i två olika system. Följande bidrag söks i höst fortfarande via Taikes gamla e-tjänst:

 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet
 • Bidrag för främjande av delaktighet och kulturell välfärd
 • Specialbidrag för konstarter
 • Verksamhetsbidrag för konstarter

Ansökningstiden för bidrag via den gamla e-tjänsten är 1–31 oktober. Utlysningarna publiceras på Taikes webbplats ungefär en vecka innan ansökningstiden börjar och man kan logga in i e-tjänsten uppe till höger på Taikes webbplats. 

Höstens ansökningstider

Utöver bidragsutlysningarna för sammanslutningar kan man under hösten även ansöka om extra konstnärspension och projektstipendier för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper bestående av dessa. 

Alla höstens utlysningar publiceras ungefär en vecka innan ansökningstiden börjar.

2–30 september 2024

 • Extra konstnärspension

1–31 oktober 2024

 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet
 • Bidrag för främjande av delaktighet och kulturell välfärd
 • Specialbidrag för konstarter
 • Verksamhetsbidrag för konstarter

1 oktober–7 november 2024

 • Projektbidrag till konstprojekt enligt enprocentsprincipen
 • Allmänna bidrag till festivaler
 • Allmänna bidrag till kulturtidskrifter och webbpublikationer
 • Projektbidrag till barn- och ungdomskultur

1–28 november 2024

 • Projektstipendier för konstarter