Taiteen edistämiskeskuksen taike.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan,

 • miten taike.fi-palvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
 • mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on
 • miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio (2020). Saavutettavuutta on arvioitu Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.1) (linkki avautuu uuteen ikkunaan) avulla.

Saavutettavuusohjeet kattavat laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita, huomioiden sokeuden ja heikkonäköisyyden, kuurouden ja huonokuuloisuuden, liikuntarajoitteet, puhevammat, valoherkkyyden ja näiden yhdistelmät. Se sisältää lisäksi joitain parannuksia henkilöille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia tai muita kognitiivisia rajoitteita, mutta ei huomioi em. henkilöiden kaikkia tarpeita.

Säännöllisen ulkopuolisen asiantuntija-arvionnin lisäksi teemme jatkuvaa työtä palvelun saavutettavuuden eteen ja olemme sitoutuneet saavutettavuuden parantamiseen.

Miten saavutettava palvelu on?

Palvelu täyttää tällä hetkellä suurelta osin laissa määritellyt saavutettavuusvaatimukset. Tarjoamme tukea niille käyttäjille, joille palvelumme eivät ole saavutettavissa.

Ei-saavutettava sisältö

WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeen mukaiset havaitut puutteet:

Kriteeri 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 • Sivunavigaation alitasojen nuolielementillä ei ole tekstivastinetta (kts. myös kohta 2.1.1).
 • Tapahtumat-osion rajaukseen liittyvillä select-kentillä on puutteelliset nimilaput (labels) tai osoitukset niihin.
 • Kuvien alt-tekstit puuttuvat tai niiden sisältö ei ole kuvan sisältöä kuvaavaa. Suurin osa käytettävistä kuvista on lähtökohtaisesti tekstiä tukevaa visuaalista ilmaisua.
 • Osalla etusivun karusellin graafisista elementeistä ei ole tekstivastinetta.
 • Murupolun koti-ikonilinkillä ei ole tekstivastinetta.

Korjaus: täydennetään navigaatio- ja kuvaelementeille tekstivastineet. Karuselli on kolmannen osapuolen toteutus, jonka toiminnallisuutta voidaan täydentää mahdollisuuksien mukaan. Mikäli karusellin toiminnallisuus ei ole päivitettävissä, karusellin vaihtoa suositellaan.

Kriteeri 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 • Sivuilla käytettyjen elementtien otsikointi vaihtelee epäloogisesti (h1-h5).
 • ”Tilaa Taiken tiedotteet” -painike on toteutettu taulukolla (table) ja loogisesta järjestyksestä hyppäävällä h2-elementillä.

Korjaus: korjataan otsikoinnin järjestys/tyylit ja painike esim. yksinkertaiseksi linkkityyliksi.

Kriteeri 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

 • Listausten (esim. Ajankohtaista) linkitys, otsikointi, metatiedot ja niiden järjestys saattavat sekoittaa käyttäjää.

Korjaus: korjataan tietojen linkitys ja esitysjärjestys loogisemmaksi. Myös listausten muuttaminen semanttiseksi listaukseksi on suositeltavaa.

Kriteeri 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

 • Apurahat ja avustukset -sivun ”Taiteen tuki 2018”-kuvalinkillä ei ole tekstivastinetta.

Korjaus: täydennetään linkille/kuvalle tekstivastine.

Kriteeri 2.1.1 Näppäimistö

 • Sivunavigaation alitasojen nuoli-elementti on taustakuvallinen span-elementti (kts. myös kohta 1.1.1).

Korjaus: korjataan mahdollisuuksien mukaan kolmannen osapuolen pluginin toiminnallisuudessa

Kriteeri 2.4.1 Ohita lohkot

 • Sivustolla on käytössä ARIA-landmarkien mukainen main-roolitus pääsisällölle sekä nav-roolitus päänavigaatiolle. Muilta osin sivuston lohkot ovat puutteellisia.

Korjaus: täydennetään ARIA-landmarkit HTML5-elementtien mukaisesti vähintään header (banner) -alueelle, footer-alueelle sekä sivunavigaatiolle (nav).

Kriteeri 2.4.5 Useita tapoja sisällön paikallistamiseen

 • Sivustolla ei ole sivukarttaa tällä hetkellä. Huomiona sivuston selkeä navigaatiomahdollisuus päätasoilta ja sivunavigaatiosta.

Korjaus: täydennetään sivukartalla

Kriteeri 3.2.1 Fokusointi

 • Asiakaspalvelun chat-linkki ei siirrä fokusta avautuvaan chat-paneeliin.

Korjaus: fokus voidaan mm. siirtää skriptitoiminnallisuudella uuteen, avautuvaan paneeliin. Kolmannen osapuolen chat-palvelu saattaa rajoittaa korjausmahdollisuutta.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? – Anna meille palautetta

Jos löydät palvelusta puutteita, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, voit antaa siitä meille palautetta ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Vastaamme palautteeseen mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu(at)taike.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Tutustu myös

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Saavutettavuusvaatimukset -verkkosivusto (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Tämä seloste on laadittu 12.4.2021

Viimeksi muokattu: 20.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku