Yleistä kohdeapurahoista

Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille yksittäisiin projekteihin. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja.
Nykytaiteilija levittää työtään pöydälle.

Yleistä kohdeapurahoista

Kohdeapurahoja myönnetään ammattitaiteilijoiden tai heistä muodostuvien työryhmien yksittäisiin projekteihin. Kohdeapurahaa voi hakea keväällä (alueiden apurahahaku) ja syksyllä (kohdeapurahahaku). Kohdeapurahojen käyttöaika on kaksi vuotta. Projekti on kuitenkin aloitettava sen kalenterivuoden aikana, jona apuraha on myönnetty. 

Eri apuahojen hakuilmoituksista löydät tarkemmat ehdot ja rajoitukset kunkin apurahamuodon käyttämiseen.

 • Valtion taidetoimikunnat tekevät päätökset syksyn haun kohdeapurahahakemuksiin.
 • Alueelliset taidetoimikunnat tekevät päätökset kevään haun kohdeapurahahakemuksiin.
 • Kohdeapurahaa voivat hakea myös työryhmät.
 • Kohdeapuraha on vähintään 2500 €.
 • Jos projekti sisältää taiteellista työskentelyä, joka katetaan apurahalla, työskentelyyn haettu aika ilmoitetaan kuukausissa. Työskentelyn osuutena voi käyttää laskennallista summaa 2 000 euroa/kk.

Haettava summa ja talousarvio

Kohdeapurahojen hakemuksessa  tulee aina ilmoittaa haettava summa.  

Hae realistista summaa. Tarkista hakuilmoituksesta, onko haulle määritelty myönnettävä vähimmäisssumma. Jos haet apurahaa alle määritellyn vähimmäissumman, apurahaa ei voida myöntää. Toisaalta ylimitoitettu hakusumma vie hankkeelta uskottavuuden.  

Mitä suuremmalle projektille olet hakemassa apurahaa, sitä tärkeämmässä roolissa muu rahoitus on. Jos kyseessä on iso hanke, apurahaa kannattaa hakea monelta taholta. Valtionavustus ei saa kattaa hankkeen kaikkia kuluja, ellei tähän ole erityistä syytä. 

Talousarvio

Laadi hankkeesta talousarvio, joka sisältää kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. 

 • Kirjaa selkeästi kaikki arvioidut tulot (rahoitussuunnitelma) ja menot (kustannusarvio); tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. 
 • Erittele menot eri käyttökohteisiin, pelkkä kokonaissumma ei riitä. 
 • Kirjaa hankkeen mahdollinen omarahoitus sekä muut samaan hankkeeseen haetut ja jo saadut apurahat sekä muut varmistuneet tulot. 
 • Kerro talousarviossa hankkeen kokonaisbudjetti, vaikka hakisit vain osarahoitusta. Näin päätöksentekijä saa hankkeesta kokonaiskuvan.  
 • Kun arvioit omien työskentelykulujesi osuutta, voit käyttää apuna 2 000 e/kk laskennallista osuutta, joka perustuu taiteilija-apurahan kuukausimäärään.

Hakeminen työryhmänä

 • Hakemuksen tekee työryhmän yhteyshenkilö, joka ilmoittaa hakemuksessa työryhmän muiden jäsenten nimet ja syntymäajat.
 • Yhteyshenkilö liittää hakemukseen lyhyen selvityksen kaikkien työryhmän jäsenten taiteellisesta toiminnasta.
 • Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä ja sen selvittämisestä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa selvityksen toimittamisesta määräaikaan mennessä.
 • Taiteilija-, työskentely-, näyttö-, ja kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoja ei myönnetä työryhmille.
 • Työryhmän jäsen voi olla mukana hakemassa rahoitusta toisen työryhmän eri hankkeeseen tai tehdä oman kohdeapurahahakemuksen.