Taiteen edistämiskeskus

Rahoitamme taiteen tekemistä ja vahvistamme taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Ajankohtaista

Taideneuvoston blogisarja

Blogisarjassa Taideneuvoston jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista taidekentän ja taidepolitiikan asioista. Taideneuvosto on Taiken asiantuntijaelin ja sillä on keskeinen tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön taidepolitiikan asiantuntijana.

Taideyhteisön kirjoja pöydällä.

Myönnetyt apurahat ja avustukset

Kansalaisopisto kulttuurihyvinvointitoiminnan välittäjänä

Projekti rakentaa kansalaisopistopohjaista välittäjätoiminnan mallia kulttuurihyvinvointityölle. Mallia rakennetaan Etelä-Pohjanmaalla ja tarkoituksena on tarjota syntyvä malli valtakunnalliseen käyttöön.

Iäkkäitä ihmisiä seuraa musiikkiartistin esitystä.