Beviljade stipendier och bidrag

Specialbidrag inom formgivning 2020
Specialbidrag inom fotokonst
Specialbidrag inom musik 2020
Specialbidrag inom cirkuskonst 2020
Taike finansierar kulturtidskrifter med närmare 800 000 euro.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer