Beviljade stipendier och bidrag

Specialbidrag inom arkitektur
Specialbidrag inom formgivning
Specialbidrag inom fotokonst
Projektstipendier inom fotokonst
Projektstipendier inom multikonst
Specialbidrag inom multikonst
Specialbidrag inom musik
Projektstipendier inom danskonst
Specialbidrag inom mediekonst
Specialbidrag inom filmkonst
Specialbidrag inom cirkuskonst
Specialbidrag inom danskonst
Specialbidrag inom scenkonst
Specialbidrag inom litteratur
Taike stöder kulturtidskrifter med närmare 900 000 euro.

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer