Beviljat stipendium

Centret för konstfrämjande delade ut 412 000 euro för att främja konstens inverkan på hälsa och välfärd

Statsunderstöden som är avsedda för att främja konstens inverkan på hälsa och välfärd kunde för första gången ansökas riksomfattande. Centret för konstfrämjande välkomnade i synnerhet sökande från social-, hälsovårds- och kommunsektorn. Avsikten med bidraget är att underlätta etableringen av konst- och kulturverksamheten. Sammantaget 36 aktörer tilldelades bidrag och beloppen utgjorde 50 000–1 500 €.
Publiceras

Bidraget är avsett för att sysselsätta professionella konstnärer inom olika sektorer i samhället. Med de understödda projekten ska bland annat människors samhörighet genom konst ökas, konst spridas utanför stadscentrum, utslagenhet förebyggas, barnskydd utvecklas och konsten föras till människor inom hemvården. Därutöver understöds konstnärers arbetsparsverksamhet inom området för tillämpad konst. I flera projekt allokeras bidraget direkt till konstnärers löne- och materialutgifter.

Det största bidraget om 50 000 € beviljades till projektet som genomförs av Vailla vakinaista asuntoa ry. Projektet ska stärka känslan av gemenskap och delaktighet genom konst samt etablera konst i olika former som en del av den permanenta verksamhetskulturen. Projektet sysselsätter inledningsvis cirka 10 konstnärer och berör kring 80 invånare och medarbetare. Tämligen stora bidrag erhölls också av Kirjan talo – Bokens hus ry 36 000 €, Kuopio stad 35 800 €, regionala danscentret i Västra Finland 30 000 € och kulturföreningen Pitskun kyläkirkko ry 25 000 €.

Det inlämnades sammantaget 117 ansökningar. Totalt 66 sökande kom från kultur- och konstområdet, resten var aktörer inom social- och hälsovårdsområdet samt kommunen och föreningar. Sökande från Nyland, Birkaland och Egentliga Finland lämnade in flest ansökningar. Dessa är områden där man redan länge har gjort arbete för att främja konstens inverkan på hälsa och välfärd. Inom Östra och Sydöstra Finland har det förutom i Kuopio tills vidare funnits endast lite verksamhet och detta syntes i antalet ansökningar.

Centret för konstfrämjandet anser att det i fortsättningen vore mer fördelaktigt för sökande att planera större helheter med vikt på att skapa permanenta strukturer. Bidragen beviljas ur tipsmedel.

Ytterligare information: specialsakkunnig Johanna Vuolasto, tfn 0295 330 870, [email protected]

Statsunderstöden som är avsedda för att främja konstens inverkan på hälsa och välfärd 2016

Ars-Häme ry, Hämeenlinna, 7500.00 €
Sosiaalista taidetyöskentelyä tekevien/tekemisestä kiinnostuneiden kuvataiteilijoiden harjoittelu- ja mentorointitoimintaan

Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 10000.00 €
Teatteri Jurkan "Kodeista kuuluville" -hankkeen taiteilijoiden palkka- ja materiaalikustannuksiin

Isonkyrön kunta, Isokyrö, 3000.00 €
1-2 taiteilijan palkkauskustannuksiin sekä materiaalien ja tarvikkeiden hankkimiseen yhteisötaideprojektia varten

Janakkalan kunta, 6000.00 €
Kulttuurikuntouttajat-toimintamallin vakiinnuttaminen ja laajentaminen Janakkalassa

Jyväskylän Tanssiopisto-Jyväskylän Tanssiyhdistys ry, Jyväskylä, 1500.00 €
Avustus käytetään koreografin palkkaan ja harjoittamiseen

Kangasala-talo Oy, Kangasala, 14000.00 €
Ammattitaiteilijan palkkakuluihin, matkakuluihin sekä taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja palvelumuotoon

Kauno ry, Lahti, 2500.00 €
Tukeva porras hankkeen loppuraportin/menetelmäoppaan laatimiseen

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry, Hämeenlinna, 5400.00 €
O-Lab -erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden ja ammattitaiteilijoiden ammatillinen kehittyminen yhdenvertaisessa taidelaboratoriossa

Kenfin Bridge Ry, 8400.00 €
Keniassa, Maragolissa, Mbalen kaupungissa sekä Kagameda luonnonpuistossa tapahtuva yhteisötaidehanke

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylä, 2500.00 €
Omat Sanat -omaisten hyvinvointia edistävä sanatyöpaja Saarijärvellä keväällä 2016 sekä Sanataidetyöpajojen toteutus omaisten virkistyspäivässä pohjoisen Keski-Suomen kolmessa kunnassa vuoden 2016 aikana

Kihveli Soikoon ry, Hankasalmi, 6400.00 €
Osallistavan esityksen "Ake, Make, Pera ja Mä" esityksen ohjaajien palkkoihin sekä tuontantokustannuksiin

Kirjan talo - Bokens hus ry, Turku, 36000.00 €
Avustuksen avulla kulttuurihyvinvointipalveluiden konseptointi ja markkinointi eri ryhmien tarpeisiin valtakunnallisesti saatavuutta lisäämällä

Kulttuuriosuuskunta Ilme, Oulu, 5000.00 €
Kehä-festivaaliin liittyvän hoivalaitos- ja kaupunkitaidekiertueen järjestämiseen Oulussa, Iin Kulttuurikuppilassa /Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Kulttuuriosuuskunta Uulu, Tampere, 5400.00 €
Laulunloihtijat-kokonaisuus pienten kuntien vanhainkodeissa

Kulttuuriyhdistys Lila ry, Helsinki, 10000.00 €
Jakomäen Taidekuuri - alueellisen hyvinvoinnin yhteisötaideprojektin toteuttamiseen Jakomäen alueella Helsingissä

Kuopion kaupunki, Kuopio, 35800.00 €
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten taidetoimintaan Kuopiossa ja Pohjois-Savossa ja Kipinä!-hankkeella siihen osallistuvien nuorten ja nuorten aikuisten henkistä ja sosiaalista hyvinvoinnin lisäämistä kulttuurin keinoin

Laitoslaulajat ry, 9800.00 €
Ammattitasoisten Laitoslaulajien 5 kerran vaikuttavat ja henkilökohtaiset laulukohtaamiset vanhuksille laitoksissa

Lapin Alueteatteriyhdistys ry, Rovaniemi, 12000.00 €
Pysyvän muistelutyön järjestäminen Lapin kunnissa alueteatterin avustuksella

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poon kannatusyhdistys ry, Lempäälä, 12000.00 €
Valtakunnallinen yhteisötaiteilijoiden ja taidekasvattajien residenssileiri elokuussa 2016

Lauri Viita -seura ry, Tampere, 1500.00 €
Tamperelaisessa palveluasumisyksikössä asuville ikääntyneille runoesityskiertue, jossa ammattinäyttelijä esittää Viidan runoja ja ikääntyneet osallistuvat jakamalla Viitaan ja Pispalaan rakennushistoriaan liittyviä muistoja

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Turku, 30000.00 €
Taiteilijapalkkoihin "Luulen, että nupin sisällä on tapahtunut muutosta"-hankkeessa

Monitaideyhdistys Piste ry, Rovaniemi, 5000.00 €
Syrjäkylien kodeissa vierailevan vuorovaikutteisen teatteriesityksen valmistamiseen ja esityskieruteeseen

Osuuskunta Icebreaker Productions, Helsinki, 10000.00 €
Ikäihmisille suunnatun tarinakonseptin kehittäminen ja testaaminen

Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry, Helsinki, 25000.00 €
Pitskun Kulttuurikirkon ja Helsingin Diakonissalaitoksen Taide arjen parantajana- niminen hanke Pitäjänmäen alueen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja Diakonissalaitoksen yksiköiden yhteistyön ja asiakkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi taiteen avulla

Pro Soveltavan taiteen tila ry, Kirkkonummi, 12900.00 €
Toimijoiden osaamisen vahvistaminen osaamiskiihdyttämöjen kautta

Q-teatteri ry, Helsinki, 10000.00 €
Lastensuojelun kehittäminen näyttelijöiden avulla

Sirkusyhdistys Unioni ry, Turku, 20000.00 €
Soveltavan sirkustaiteen ja sosiaalisen sirkuksen kehityshanke Turussa 2016

Someron Kulttuuri ry, Somero, 1500.00 €
Tervaskannon taidekerho - osallistavaa taidetoimintaa palvelutalon asukkaille

Stiftelsen Hemmet i Åbo, Turku, 7000.00 €
För en nyskapande kulturturne på servicehem, dagcentra och i äldrevården i Åboland (Åbo, Pargas, Kimitoön).

Tanssikoulu Pilke 2011, Jyväskylä, 3300.00 €
Folkvirtaa -tanssitunti vedessä - ohjaajakoulutuksen järjestämiseen

Teatterikone Osk, Jyväskylä, 15000.00 €
Unelmieni tulevaisuus -hanke turvapaikanhakijana olevien naisten kotouttamiseen taiteen keinoin

Tempo Sistema Finland ry, Vantaa, 12800.00 €
Osallistavia musiikkityöpajoja vastaanottokeskuksiin ja monikulttuurinen, näyttämöllinen konsertti

Tornion kaupunki, 5500.00 €
Omakuvia - kaikella muotoa on Tornion kaupungin tyttöjen talo Tirlittanin asiakkaina oleville tytöille ja nuorille naisille tarkoitettu työpaja

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Turku, 6000.00 €
Yhteisömusiikkipedagogien ja nukketeatteritaiteilijan yhdessä työskentelyyn muistisairaiden vanhusten osastoilla sekä erityisesti tukemaan muistisairaan ja omaisen kohtaamista ja läheisyyttä silloin, kun yhteinen kieli on sairauden myötä jo kadonnut

Vailla vakinaista asuntoa ry, Helsinki, 50000.00 €
Asumisyhteisössä toteutettavaan taiteen eri menetelmiä hyödyntävään hyvinvointiprojektiin

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Turku, 3300.00 €
Kaksi kolmipäiväistä ja maksutonta taidekurssia touko-kesäkuussa 2016

Tillsammans: 412 000.00 €