Beviljat stipendium

Dansare, koreograf Valtteri Raekallio fick Nylands konstpris

Nylands konstkommission har prisbelönat danskonstnär Valtteri Raekallio för hans mångformiga och imponerande konstnärliga arbete. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsvinstmedel.
Publiceras

Konstkommissionen motiverade priset på följande sätt:

Danskonstnär Valtteri Raekallio (f. 1982) skapar egenartad, samhällelig och aktuell scenkonst, där olika uttrycksformer – dans, fysisk teater, text, ljud, bild och installationskonst – förenas på ett naturligt sätt. I sina verk tillämpar Raekallio principerna för engagerande föreställningsupplevelse och låter åskådaren välja vad hen ser och upplever och hur länge.

I sitt verk Neuromaani (2016) bröt Raekallio konventionerna kring föreställningar, vilket tog sig uttryck i allt från förhandsreklamen till publikens mottagande och valet av plats för föreställningen. På Maria sjukhus var publiken samtidigt mitt i det välbekanta och det okända. Lukt hörde också till föreställningens sinnesförnimmelser.

Raekallios verk är konstnärligt professionella och finslipade, behärskat kaotiska situationer som rubbar det traditionella sättet att se en föreställning ensam från sin egen plats. Förutom på sjukhus har Raekallio med sin grupp skapat världar exempelvis i ett underjordiskt bombskydd, ett övergivet kulturcentrum och en lagerbyggnad.

Valtteri Raekallio har på kort tid blivit en av de ledande inom danskonst i Finland. Hans dansgrupp Raekallio Corp sysselsätter också andra dansare.

Närmare information:

Nea Leo, specialsakkunnig, nea.leo@taike.fi, tfn 0295 330 718