Beviljat stipendium

Konst förankras som en del av social- och hälsovårdsservice i 12 landskap

Centret för konstfrämjande (Taike) har för första gången delat ut statsbidrag för att förankra konst inom social- och hälsovårdssektorn. Stödet erhölls av fem aktörer, vars nätverk når ut till ett område omfattande 12 landskap och 32 kommuner. Stöden är en del av regeringens spetsprojekt inom kompetens och utbildning med vilket man avser att förbättra tillgängligheten av konst och kultur.
Publiceras

Med spetsprojektet strävar man efter att etablera konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovården. Till spetsprojektet har reserverats en finansiering på två miljoner euro för en treårsperiod 2016–18 varav 400 000 euro delades ut i samband med den första ansökningsomgången. Med de nu utdelade stöden utvecklas fem olika sätt att förankra konst och kultur till en del av social- och hälsovårdsservice. Det mottogs sammantaget 80 ansökningar.

I spetsprojektets första ansökningsomgång betonades verksamhet där social- och hälsovårdsreformen ses som en möjlighet att påverka. I projektbeskrivningarna söker man lösningar till finansieringsmodeller.

De finansierade projekten lyfter fram fem olika infallsvinklar till att förankra konst och kultur i social- och hälsovårdssektorn:

1) Funktionellt samarbete mellan tredje sektorns kulturaktörer och social- och hälsovårdsaktörer

2) En nätverksmodell för kulturellt seniorarbete mellan de medverkande städerna

3) Konstnärer som en del av strukturerna i en kommunal organisation som en lösning för tillgången till och tillgängligheten av konst

4) Att hitta lösningar till utmaningar som förhindrar konstnärernas sysselsättning inom social- och hälsovårdssektorn

5) Sjukvårdsdistriktsmodellen för att förbättra tillgång till konst och förankra konstverksamhet som en del av vårdhemmens verksamhet.

Stödet erhölls av:

Kulturcentret PiiPoos stödförening

Med stödet på 155 000 euro som beviljades till Kulturcentret PiiPoos stödförening skall man skapa ett regionalt nätverk bestående av aktörer inom social- och hälsovården och kultur från tredje sektorn. Avsikten är att utveckla och skapa modeller för registrering av kulturverksamhet, verksamhetssätt och finansieringsmodeller. Med finansieringen skall bland annat utredas med vilken finansiering kultur för nuvarande produceras och i vilka handlingar kulturverksamhet registreras samt sökas lösningar till hur man i fortsättningen borde göra.

Ytterligare information om projektet: Pilvi Kuitu 0400 433 722.

Helsingfors stad

Helsingfors stad beviljades 110 000 euro för att utveckla ett nätverk för riksomfattande äldreomsorg där 13 kommuner och 10 landskap medverkar. I projektet medverkar både kommunernas kulturservice och social- och hälsovårdsservicen. Projektet täcker alla kommande social- och hälsovårdsdistrikt. Nätverkets uppgift är att fungera som plattform för utvecklingsarbetet av administrativa stödstrukturer samt för att utveckla och förankra nya verksamhetsmodeller. Syftet är att utvidga nätverket när verksamheten etablerats.

Ytterligare information om projektet: Jenni Räsänen 040 176 9189.

Lahtis stad

Lahtis stad beviljades 50 000 euro för projektet VUOKSI som har som avsikt att förankra verksamhetsmodellerna inom ramen för projektet Tukeva porras till en del av tjänsterna som administreras av social- och hälsovårdssektorn samt att etablera konst- och kulturservice som en del av verksamheten av Lahtis stad social- och hälsovård.

Konstnärerna stationeras både inom administrationen (organisationskonstnärer) och till gräsrötterna (gemenskapskonstnärer). Därutöver skall man utveckla förvaltningstjänster med hjälp av konst och arbetsgemenskaper (organisationskonstnärer). Dessutom ska projektet VUOKSI evaluera de indirekta effekterna av konstnärers arbete på ekonomin och forma nya sätt att göra procentprincipen till en del av social- och hälsovården.

Ytterligare information om projektet: Ismo Rautiainen 03 818 11.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

Sydöstra Finlands kompetenscentrum Socom Oy beviljades 45 000 euro för att utreda problempunkter i samband med beskattning (i synnerhet moms) av konstnärers arbete och att skapa nya finansieringsmodeller. Målet är att få beskattningen av konstnärligt arbete till att motsvara socialservicens beskattning i synnerhet i tjänster för äldre.

Kompetenscentret har utomordentliga förutsättningar att påverka utvecklingen av social- och hälsovårdsbranschen och på så sätt förmedla expertisen inom området för konstens välfärd som en del av social- och hälsovårdens bas-, special- och experttjänster.

Ytterligare information om projektet: Leena Kaljunen 044 748 5300.

Samkommunen inom Lapplands sjukvårdsdistrikt

Samkommunen inom Lapplands sjukvårdsdistrikt beviljades 40 000 euro till projektet Taide tavoittaa (Konsten når ut). Projektets mål är att förbättra konstens tillgänglighet och att förankra konstverksamhet som en del av Lapplands sjukvårdsdistrikt. Det avser att öka och utveckla samarbetet mellan frilansaktörerna som erbjuder konsttjänster genom att prova på olika sätt att förverkliga konstverksamhet i vårdanstalter och skapa praxis för att organisera konstverksamhet. Projektet Taide tavoittaa evaluerar också sin verksamhet och dokumenterar lyckade verksamhetsmodeller.

Ytterligare information om projektet: Jari Jokela 016 3281.

Ytterligare information om Taikes beslut: specialsakkunnig Johanna Vuolasto, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 870, [email protected]