Beviljat stipendium

Konstnärsstipendier inom cirkuskonst 2024

Scenkonstkommissionen har fördelat konstnärsstipendier inom cirkuskonst för perioden som inleds i början av 2024. Åtta konstnärer fick stipendium.
Publiceras

Femårigt konstnärsprofessorsstipendium 

Sartori Do Vale Luis, Vantaa

Femåriga

Kamppila Sade, Helsinki

Treåriga

Mäkelä Saku, Helsinki

Ettåriga

Hakanpää Salla, Espoo

Halvåriga

Hämäläinen Onni, Helsinki
Kurronen Milla, Porvoo
Miikki Heidi, Helsinki
Vuorinen Tuomas, Helsinki