Beviljat stipendium

Konstnärsstipendier inom filmkonst 2025

Kommissionen för audiovisuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom filmkonst för perioden som inleds i början av 2025. 12 konstnärer fick stipendium.
Publiceras

Femåriga

Haapasalo Alli, Helsinki
Salmenperä Aleksi, Karkkila

Treåriga

Kouvo Tia, Göteborg
Talvensaari Elina, Helsinki

Ettåriga

Lindgren Karoliina, Helsinki
Lymi Tiina, Helsinki
Suhonen Ville, Otalampi
Suni Aino-Maria, Helsinki
Vikman Kirsi, Tukholma

Halvåriga

Jankeri Ville, Helsinki
Mäkelä Mikko, Lontoo

Därutöver har ett sökande inte gett tillstånd till att publicera sitt namn.