Beviljat stipendium

Konstnärsstipendier inom illustration och seriekonst 2023

Kommissionen för visuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom illustration och seriekonst för perioden som inleds i början av 2023. Nio konstnärer fick stipendium.
Publiceras

treåriga

Otsamo Pentti, Kuopio
Sailamaa Anna, Helsinki
Vasko Anne, Hyvinkää

ettåriga

Kontio Salla (Salla Savolainen), Helsinki
Niemensivu Reetta, Lahti
Pelliccioni Sanna, Helsinki
Väyrynen Mikko, Helsinki

halvåriga

Palin Merja, Tampere
Rönkkö Heikki, Helsinki