Beviljat stipendium

Taike finansierar kulturtidskrifter med närmare 800 000 euro.

Bidragen till kulturtidskrifter förstärker yttrandefriheten och en mångsidig informationsförmedling i samhället. Bidrag beviljades till 54 tryckta tidskrifter och webbpublikationer som upprätthåller en bred samhällsdebatt.
Publiceras

Taike har fördelat 798 000 euro till kulturtidskrifter. Taike finansierar 42 tryckta tidskrifter och 12 webbpublikationer som upprätthåller en mångsidig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar. Tidskrifterna erbjuder olika tolkningar av världen. Därtill fördelades 90 000 euro för att främja ökade upplagor.

”För utgivningen av vissa tidskrifter är vårt bidrag till kulturtidskrifter alldeles nödvändigt”, konstaterar Taikes direktör Paula Tuovinen. ”Det vore utmärkt upplysningsarbete om tidskrifters förmögnare bakgrundsorganisationer skulle förbinda sig till att själva ge ut sina små men viktiga tidskrifter. Det skulle ge Taike möjlighet att bevilja större finansiering till de tidskrifter som är helt beroende av bidraget.”

Tidskrifterna Voima och Iso Numero som har de största upplagorna fick också de största bidragen, 64 000 respektive 55 000 euro. För att vara kulturtidskrifter utkommer de ofta, 10–11 gånger i året. Gratistidningen Voima sprids från Helsingfors till Sodankylä, från Kihniö till Ilomants och erbjuder kritiska inlägg i samhällsdebatten. Tidskriftens starka sida är en bred läsekrets som också inbegriper unga.

Iso Numero säljs på gatan och väcker för sin del debatt om människors ojämlikhet, fattigdom, mobilitet och gatukultur. Tidskriftens innehåll omfattar allt från kändisintervjuer till historier från samhällets marginal. Den ger mindre bemedlade en möjlighet till bättre inkomst och läsarna en möjlighet till ett människovärdigt möte med tidningens försäljare.

Av webbpublikationerna gick det största bidraget till Long Play som publicerar 12 långa artiklar årligen: undersökande journalistik, omfattande reportage och samhälleliga essäer. Long Play fyller ett tomrum som traditionella medier lämnat efter sig samt lyfter fram ämnen från samhällets utkanter. Tidningens största läsargrupp är 25–40-åriga stadsbor. Long Play fick 45 000 euro.

Bidragsbeloppen som Taike beviljade varierade mellan 5 000 och 64 000 euro. Taike bedömde bland annat tidskrifternas journalistiska och professionella kvalitet. Därtill evaluerades hur intressant innehållet är, tidskriftens genomslagskraft samt hur väl den når sina läsare. För webbpublikationernas och e-tidskrifternas del tog man även hänsyn till läsbarheten.

Bidrag för att främja en ökad upplaga beviljades till tre aktörer och beloppet var totalt 90 000 euro. Bidragen gick till takorganisationerna för kulturtidskrifter Kultti ry och Tidskriftscentralen rf samt Rosebud Books Oy. Det totala antalet ansökningar var 101. För besluten hörde Taike Panelen för kulturtidskrifter.

Närmare information:Ansa Aarnio, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 330 701

Specialbidrag till kulturtidskrifter 2020, sammanlagt 798 000 euro

Anarâs, Loostâš, Anarâskielâ servi ry, Ivalo, 7 000 €
AntroBlogi, Allegra Lab Helsinki ry, Helsinki, 10 000 €
Astra, Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova ry, Helsinki, 10 000 €
Bibliophilos, Bibliofiilien Seura ry, Helsinki, 5 000 €
Blues News, Finnish Blues Society ry, Helsinki, 5 000 €
Elonkehä, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Jyväskylä, 12 000 €
Episodi, Pop Media Oy, Helsinki, 5 000 €
Etsijä, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry, Helsinki, 5 000 €
Filmihullu, Filmihullu ry, Helsinki, 29 000 €
Film-O-Holic.com; WiderScreen.fi, Filmiverkko ry, Kuusisto, 12 000 €
Finlands natur, Natur och Miljö rf, Helsinki, 5 000 €
Finsk Tidskrift, Föreningen Granskaren rf, Åbo, 5 000 €
Fredsposten, Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, Helsingfors, 5 000 €
Horisont, Svenska Österbottens litteraturförening rf, Vasa, 7 000 €
Ikaros, Folkets Bildningsförbund rf, Åbo, 5 000 €
Iso Numero, Isot Tekijät ry, Helsinki, 55 000 €
Jänkä, Jänkä ry, Sodankylä, 5 000 €
Kaltio, Kaltio ry, Oulu, 22 000 €
Kansan Tahto, Kustannusosakeyhtiö Kansan Tahto, Oulu, 5 000 €
Kulttuurintutkimus, Kulttuurintutkimuksen seura ry, Joensuu, 5 000 €
Kulttuurivihkot, kulttuurivihkot.fi, Domirola Oy, Helsinki, 26 000 €
Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta, Into Kustannus Oy, Helsinki, 12 000 €
Libero, Libero Ry, Helsinki, 6 000 €
Liikekieli.com, Tanssin Liikekieli ry, Helsinki, 5 000 €
Long Play, Long Play Media Oy, Helsinki, 45 000 €
Lumooja, Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry, Turku, 5 000 €
Luontokuva, Kustannus Oy Luonnonkuvaaja, Hyvinkää, 5 000 €
Maailma.net, Suomen Oneworld -Portaaliyhdistys ry, Helsinki, 15 000 €
Mustekala.info, Kulttuuriyhdistys Mustekala ry, Helsinki, 6 000 €
Natura, Biologian ja Maantieteen Opettajien liitto Bmol ry, Helsinki, 10 000 €
niin & näin, Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere, 36 000 €
Ny Tid, Tigern rf, Helsingfors, 45 000 €
Nya Argus, Garantiföreningen för Nya Argus rf, Helsinki, 7 000 €
Parnasso, Otavamedia Oy, Helsinki, 22 000 €
Portti, Tampereen Science Fiction Seura ry, Tampere, 9 000 €
ranneliike.net, Sateenkaariyhteisöt ry, Helsinki, 13 000 €
Rauhan puolesta, Suomen Rauhanpuolustajat ry, Helsinki, 7 000 €
Rumba, Pop Media Oy, Helsinki, 12 000 €
Ruumiin kulttuuri, Suomen dekkariseura ry, Helsinki, 14 000 €
Spektr, Spektr Kustannus Oy, Kokkola, 10 000 €
Särö, Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry, Helsinki, 25 000 €
Taide, Kustannus Oy Taide KT, Helsinki, 21 000 €
Teatteri&Tanssi+Sirkus, Kustannusosakeyhtiö Teatteri, Helsinki, 50 000 €
The Ulkopolitist, The Ulkopolitist ry, Helsinki, 5 000 €
Tiedonantaja, Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy, Helsinki, 12 000 €
Tuli&Savu, Nokturno.fi, Runoyhdistys Nihil Interit ry, Helsinki, 20 000 €
Tulva, Naisasialiitto Unioni ry, Helsinki, 30 000 €
Tähtivaeltaja, Helsingin Science Fiction Seura ry, Helsinki, 12 000 €
Vartija, Vartija-Aikakauslehden Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 5 000 €
Voima, Voima Kustannus Oy, Helsinki, 64 000 €
Ydin, Ydin-julkaisut ry, Helsinki, 25 000 €

För ökade upplagor, sammanlagt 90 000 euro

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry, Helsinki, 44 000 €
Rosebud Books Oy, Helsinki, 25 000 €
Tidskriftscentralen rf, Vasa, 21 000 €