Beviljat stipendium

Taike fördelade nästan 25 miljoner euro i coronastipendier i den fjärde omgången

Taike finansierar 5 346 konstnärers och 569 enskilda näringsidkares arbete med sina coronastipendier och -bidrag. Stipendierna och bidragen kunde ansökas av Taike 29.3–15.04.2021.
Publiceras

Coronastipendiet för en konstnär uppgår till 4 000 euro och det är avsett för två månaders arbete. Bidraget som beviljas till enskild näringsidkare är 4 000 eller 8 000 euro. Det större bidraget beviljades om verksamheten sysselsätter andra personer utöver sökanden.

Coronastipendierna och statsunderstöden är avsedda för att kortvarigt trygga arbetsförutsättningar och yrkesutövandet för sökande som på grund av coronaepidemin har förlorat arbetstillfällen som bygger på konstnärligt arbete eller är förhindrade från att utöva sitt yrke.

Coronastipendier och -bidrag, fjärde fördelningen, totalt 24 900 000 euro

Du kan läsa listan över stödmottagare .