Person

Janne Rosenvall

Befattning
Länskonstnär
Mandatperiod
-
Janne Rosenvallin kasvot.
Telefonnummer

0295 330 860

E-postadress

Jag jobbar som länskonstnär i utvecklingsprogrammet för konstnärers arbetsförutsättningar. I mitt arbete främjar jag konstnärernas ställning och synlighet i samhället samt främjar strukturer som sysselsätter konstnärer.

Jag utvecklar arbetsmöjligheterna för författare och manusförfattare, särskilt i Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten, men jag främjar också deras ställning på riksnivå. I synnerhet vill jag lyfta fram betydelsen av manusförfattarnas arbete och utveckla deras arbetsmöjligheter. En del av mitt arbete sker i samarbete med länskonstnären inom audiovisuell konst.