Person

Senni Suomala

Befattning
Planerare
Telefonnummer

0295 330 803

E-postadress

I mina arbetsuppgifter ingår kundservice och förberedande uppgifter vid beslut om statsbidrag och förtroendeorganens verksamhet.

Jag förbereder arkitektur- och formgivningskommissionens möten och beslut.

Kundservice i frågor om stipendier, bidrag och extra konstnärspension, inklusive frågor om ansökan och redovisning.