Kommuntjänsternas inspelningar

På den här sidan finns kommuntjänsternas alla inspelningar. Inspelningarna är på finska.

Kommuneftermiddagar

Taikes kommuneftermiddagar är en serie av distansevenemang som behandlar intressanta teman inom kommuners kulturverksamhet och konst. Praktiska exempel presenteras genom diskussion.  
Kommuneftermiddagarna arrangerades under våren 2022: 25.1, 29.3, 26.4  och 3.5.

Kommuneftermiddagar 2023

Kommuneftermiddagar 2022

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifoorumi 23.3.2023

Itä-Suomen kulttuurifoorumi 8.11.2022