Kommuntjänsternas inspelningar

På den här sidan finns kommuntjänsternas alla inspelningar. Inspelningarna är på finska.

Kommuneftermiddagar

Taikes kommuneftermiddagar är en serie av distansevenemang som behandlar intressanta teman inom kommuners kulturverksamhet och konst. Praktiska exempel presenteras genom diskussion.
Kommuneftermiddagarna arrangerades under våren 2022: 25.1, 29.3, 26.4  och 3.5.

Jobba hos kommunen – konstnär med månadslön / Kunnalla töissä – kuinka kuukausipalkkainen taiteilijuus toimii? (25.1.2022)

Plats för att skapa och uppleva konst, lokallösningar i kommuner / Tilaa taiteen tekemiselle ja kokemiselle, tilaratkaisut kunnissa (29.3.2022)

Miten hankkia taiteilijan palveluja kuntaan? (26.4.2022)

Hur erbjuda kommunen konstnärstjänster?/ Miten tarjota taiteilijan palveluja kuntaan? (3.5.2022)

Alkaako kulttuurin uusi aika kunnissa? (27.9.2022)

Apoli - kohti kestävää arkkitehtuuria kunnissa (29.11.2022)