Publikation

Kulturen och den regionala utvecklingen - En översikt över de finländska forskningsprojekten

Det samnordiska forskningsprojektet "Kultur och regional utveckling i Norden" har begärt de deltagande att kartlägga relevanta forskningsprojekt som är på gång i deras egna länder. Den finländska utredningen, vars resultat raporteras i denna framställning, startade redan på hösten 1990, men har blivit fördröjd p.g.a. tekniska skäl. Den påbörjades som en brevförfrågan, men svaren returnerades långsamt och var ofullständiga. Därför blev vi under våren 1991 tvungna att ty oss till telefonintervjuer.

Typ av publikation

PDF

Författare

Ilkka Heiskanen och Pasi Saukkonen

Utgivare

Centralkommissionen för konst

Publikationstid och -plats

Helsinki 1991

ISBN

951-47-5721-1

Documents