Publikation

Presentation av forskningsprojekt och publikationer

Finns på Nationalbiblioteket

Författare

Centralkommissionen för konst

Utgivare

Centralkommissionen för konst

Publikationstid och -plats

Helsingfors 1991

ISBN

951-47-4542-6