Publikation

Suomen kulttuuripolitiikka - Eurooppalaisen asiantuntijaryhmän raportti, laatinut Jaques Renard.

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Författare

Jaques Renard

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 1997

ISBN

951-53-0622-1

Käännösversiot

La Politique Culturelle de la Finlande. Rapport national.
Conseil de l'Europe. Programme européen d'évaluation des politiques culturelles nationales.
Conseil des Arts de Finlande. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0913-1.

La Politique Culturelle de la Finlande. Rapport d'un groupe d'experts européens compilé par Jacques Renard.
Conseil de l'Europe. Programme européen d'évaluation des politiques culturelles nationales.
Conseil des Arts de Finlande. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0912-3.

Cultural Policy in Finland. National Report.
Council of Europe: European Programme of National Cultural Policy Reviews.
Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0507-1.

Cultural Policy in Finland. Report by the panel of European experts compiled by Jacques Renard.
Council of Europe: European Programme of National Cultural Policy Reviews.
Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0508-X.