Nyhet

599 medlemsförslag till de nya konstkommissionerna

Konstfältets nationella och regionala organisationer lämnade i maj till Centret för konstfrämjande sina förslag till medlemmar i de regionala och statens konstkommissioner. Totalt inlämnades 599 förslag.

Antalet är avsevärt mindre än under den föregående rundan, då det gavs cirka 950 förslag. Å andra sidan är antalet i samma storleksklass som för perioden 2019–20, då det kom ungefär 700 förslag.

Många kandidater har understöd från flera håll. Ett flertal personer har också föreslagits till många olika kommissioner.

Det nya konstrådet som inleder sin verksamhet 1.9.2022 fattar på hösten beslut om kommissionernas sammansättning utgående från förslagen. De regionala konstkommissionernas namn och antal förblir oförändrade, men det nya konstrådet beslutar om namnen på och konstarterna för statens konstkommissioner.

De nya konstkommissionernas tvååriga mandatperiod börjar 1.1.2023.

Närmare information: specialsakkunnig Tuulikki Koskinen, tfn 0295 330 728, [email protected].

Statens konstkommissioner 2021–2022

 • Arkitektur- och formgivningskommissionen, vars verksamhetsområde omfattar arkitektur och formgivning. Tio medlemmar.
 • Kommissionen för audiovisuell konst, vars verksamhetsområde omfattar filmkonst och mediekonst, medräknat ljus- och ljudkonst. 11 medlemmar.
 • Scenkonstkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar teater/scenkonst, performanskonst och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst. 12 medlemmar.
 • Litteraturkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar litteratur och konstjournalistik. 10 medlemmar, av vilka minst en ska vara svenskspråkig.
 • Musikkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar musik, Nio medlemmar.
 • Kommissionen för visuell konst, vars verksamhetsområde omfattar bildkonst, fotokonst samt serie- och illustrationskonst. 12 medlemmar.
 • Kommissionen för mångfald inom konst, vars verksamhetsområde omfattar multikonst och mångkultur. 10 medlemmar, av vilka minst fyra ska vara sakkunniga på kulturell mångfald.

De regionala konstkommissionerna 2021–2022

Verksamhetsområdet är i regel landskapet som motsvarar kommissionens namn.

 • Södra Savolax konstkommission, sju medlemmar.
 • Tavastlands konstkommission med landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.
 • Sydöstra Finlands konstkommission med landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.
 • Mellersta Finlands konstkommission, åtta medlemmar.
 • Lapplands konstkommission, åtta medlemmar av vilka minst en ska representera den samiska kulturen.
 • Birkalands konstkommission, nio medlemmar.
 • Österbottens konstkommission med landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten som sitt verksamhetsområde, åtta medlemmar.
 • Norra Karelens konstkommission, sju medlemmar.
 • Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission, nio medlemmar.
 • Norra Savolax konstkommission, sju medlemmar.
 • Satakunta konstkommission, sju medlemmar.
 • Nylands konstkommission, 12 medlemmar.
 • Egentliga Finlands konstkommission, nio medlemmar.