Nyhet

Beslut om konstnärsstipendier och regionala stipendier skickas ut i omgångar

Under våren har man kunnat söka konstnärsstipendier och regionala stipendier från Taike. Stipendiebeslut skickas till de sökande vid lite olika tidpunkter beroende på kommissionernas handläggningstider.

Merparten av besluten om konstnärsstipendier skickas till de sökande före utgången av juni. Beslut om konstnärsstipendier inom visuella konstarter, det vill säga bildkonst och fotokonst, skickas till de sökande före utgången av september.

Beslut om regionala stipendier skickas till de sökande före utgången av juni.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, så invänta ditt beslut i lugn och ro. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kom ihåg att kontrollera även din skräppost. Om du har sökt stipendium med en pappersblankett får du beslutet per brev.